Hva er et tog Yard?

August 16  by Eliza

Et tog verftet er hjertet i enhver by eller bedrifts jernbanetransport. Det finnes flere ulike varianter av meter catering til forskjellige typer tog og last. Formålet med hver og en er å akseptere innkommende biler, fjerne spesifikke biler, fest biler til et annet tog, og sende togene ned riktig spor.

I tillegg til å dele opp biler og skiftende retning, tog verft er også paradiser for reparasjon. De fleste store tog meter vil inneholde flere maskin butikker catering til de ulike behovene til et tog. Mange verft har også store aksje meter som gjør at tog som frakter dyr last å losse. De fleste verft vil være hjemme til en rekke ingeniører, brannmenn, brakemen, dirigenter og jernbane tjenestemenn som ofte bebo store stedet kontorer også.

Fra utsiden, kan hele operasjonen ser forvirrende. En stor toget verftet er vanligvis på størrelse med flere fotballbaner, alle med spor som fører i alle retninger med tog stadig kommer og går. En yard er virkelig en godt organisert, svært orkestrert forretningssted som kan håndtere flere tusen biler i døgnet.

Uansett hva trafikkvolum de ser, vil et tog verksted faller inn under en av tre klassifiseringer: flat-shuntkoblede meter, pukkel meter eller tyngde meter. En flat-shunted verftet er den mest tradisjonelle, med en flat strekning av land med alle de ulike sporene fører til en flaskehals i hver ende av eiendommen. Biler må her bli presset av skifte motorer på riktig spor for å være knyttet opp med nye tog.

Hump ​​meter er ganske forskjellige, og tjene som en prestasjon i toget verftet effektivitet. Disse er kategorisert etter den store forhøyet hump spor i midten av tunet. Dette gjør det mulig for biler å bli låst opp og rullet til bestemmelsesstedet ved hjelp av gravitasjon og momentum i stedet for å bli presset av en annen motor.

Gravity meter anses å være den minst effektive verftet av alt. I denne type tog verksted, er alle sporene bygget på en gradient og krever en stor stab for å sikre at hver bil får til sin destinasjon tog. Flertallet av tyngde verft er lokalisert i fjell europeiske land hvor det ikke er nok nivå land for en hump eller flat-shunted toget verftet.

Tog verft er en viktig komponent i jernbanetransport. Uansett hvilken type, de er det sentrale nervesystemet som sorterer ut og løser noen problemer med den komplekse verden av togreise.

  • Tog meter akseptere, fjerne og legge jernbanevogner basert på krav til last, og sende dem ned de riktige sporene.
  • Tog meter kan ha spesielle spurs for håndtering eller tømme tankbiler som frakter flytende naturgass.