Hva er et varemerke Forfalskning?

November 15  by Eliza

Varemerke forfalskninger er definert som enhver vitende produksjon, distribusjon eller hensikt å distribuere elementer som bærer en forfalsket varemerke. Elementet vil bli vurdert til å bære en forfalsket varemerke hvis den inneholder noen merke som identifiserer den som kommer fra en kilde som er normalt knyttet til fordelingen av produktet, men det er faktisk ikke kommer fra den kilden. Vanligvis vil enhver person som har besittelse av 25 eller flere elementer som bærer en forfalsket mark antas å ha disse elementene med hensikt å distribuere dem.

Håndhevelse av varemerke forfalskning lover er å beskytte potensielle forbrukere, slik tilfellet er med alle varemerker. Selv om varemerkerett generelt strekker beskyttelse til merker som ikke har vært registrert så lenge de har blitt brukt i handel, er håndhevelse av varemerke forfalskninger lover betinget av at merket er registrert med den styrende kontor. Dette gir ekstra insentiv til varemerkeinnehavere til å registrere sine merker.

Finne en intensjon om å fordele er ofte et viktig element for å etablere et varemerke forfalskninger krav. Hensikt å distribuere generelt krever en subjektiv beslutning basert på fakta for hånden, men å være i besittelse av 25 eller mer av et gitt element er et felles referanse tvers av regioner. Selvfølgelig kan dette tallet endres avhengig av de omkringliggende omstendigheter samt hvilken type element. Hvis elementet er noe folk ikke vanligvis har på hånden i høye tall, vil det være lettere for påtalemyndigheten å vise hensikt å distribuere.

Benchmarks variere fra region til region, men den samlede verdien av elementene vil vanligvis bestemme nivået på straffen. Hvis den samlede verdien av varene som bærer forfalsket varemerke er lav, er det kriminalitet vanligvis betraktet som en forseelse. Det kan betraktes som en andre eller tredje grad forbrytelse hvis den samlede verdien av de varer som bærer den falske varemerke er betydelig.

Ofte vil de standarder for å bestemme straffen være i volumet av krenkende varer. Med andre ord, jo større antall krenkende elementer i besittelse av den påståtte counterfeiter, jo større straff vil bli. Vanligvis vil det være et fint med potensial til å tjene tid i fengsel for noe opp til et år, selv om dommerne har skjønn å variere straffer basert på egregiousness av fakta. Videre vil elementene bærer falske varemerker bli beslaglagt av de rette myndigheter.

  • En søknad om registrering av varemerke.