Hva er et varemerke Management?

June 3  by Eliza

Varemerke ledelse er overvåking av en registrert merke, navn eller symbol som brukes i næringslivet eller kommersiell virksomhet. Forvaltningen av et varemerke inkluderer å holde styr på datoer for fornyelser; håndheving av bruk av varemerke og standarder innen et selskap; og overvåking varemerke krenkelse, varemerke bruk forespørsler og varemerke docketing. Administrerende et varemerke er en viktig oppgave for et selskap som merkevare bilde og navn ikke bare tjene som ansiktet av selskapet, men også betegne den økonomiske verdien og stabilitet i organisasjonen.

Varemerke ledelse innebærer å føre tilsyn med companyâ € ™ s portefølje av registrerte merker og nye merker. Ledere må fil for nasjonale, regionale og internasjonale varemerker og må forske eksisterende varemerker for å se om noen andre har pre-eksisterende rettigheter til mark eller merke. De må også registrere varemerker med toll eller grensevern etaten for å hjelpe dem i å forebygge varer blir importert inn i landet som er ulovlig å bruke registrerte merker på sine produkter. Sjefer sørger også varemerker brukes innen en viss tid for å møte alle post-registreringsoppgaveplikt og for å sikre at de ikke utløper.

Materialer produsert som inneholder varemerke må bruke merket riktig. Ansette en person eller selskap for å sikre at merket brukes riktig på produkter og markedsføringsmateriell ikke bare opprettholder konsistensen av en merkevare, men hindrer også varemerketvister eller utfordringer. Mange bedrifter partner med andre organisasjoner for å skape produkter og tjenester, så co-branding materialer er opprettet. Ledere med erfaring i varemerke og immaterialrett har erfaring til å utarbeide avtaler for å sikre at merket blir brukt riktig og at co-branding ikke vil true companyâ € ™ s varemerke krav. Ledere også vanligvis jobber med tredjeparter å lisensiere bilder eller andre materialer i sine egne markedsføringstiltak og for å sikre selskapet de administrerer har rettighetene til materialet for å unngå brudd på varemerkerettigheter.

Håndheving av riktig bruk av et varemerke og beskytte Branda € ™ s bilde og navn er viktig for enhver bedrift som ønsker å maksimere sin Branda € ™ s markedsføring og økonomisk makt. Varemerke ledelse innebærer overvåking og etterforsker brudd på varemerkerett. Ledere vil skrive og tjene opphøre og desist brev, og de vil følge opp saker og forhandle oppgjør. De vil samarbeide med politi, private etterforskere, immaterielle advokater, Internett-leverandører og immaterielle foreninger til å straffeforfølge personer som bruker den registrerte mark uten tillatelse. Noen ganger, varemerke forvaltning innebærer også organisere sivile anfall eller lobbyvirksomhet rettshåndhevelse i kriminaletterforskningen.

Varemerke forvaltning krever også ledere til å opprettholde en up-to-date kunnskap om varemerkeregistrering og lokale og internasjonale lover om intellektuell eiendom. Varemerke ledere er ansvarlig for utgifter budsjettering knyttet til registrering av et varemerke og bruke eksterne entreprenører som advokater eller private etterforskere for tjenester. De også opprettholde databasen av all informasjon og korrespondanse vedrørende bruk av registrert merke.

  • Varemerke ledere er flittig om å beskytte beskyttede varemerker.
  • Varemerke forvaltning krever dagens kunnskap om varemerkerett og juridiske prosedyrer.