Hva er et varemerke nummer?

December 29  by Eliza

Et varemerke Nummeret er nummeret som er tildelt en ventende eller registrert varemerke. The United States Patent and Trademark Office (USPTO) tildeler det nummeret som er ofte ikke lenger enn syv sifre. Ventende varemerker er gitt serienumre, og registrerte varemerker er gitt et registreringsnummer. Det offentlige kan forskning generell informasjon om ventende og registrerte varemerker i USPTO databasen ved hjelp av varemerke nummeret. Enkeltpersoner er ofte anbefales av USPTO og advokater for å søke i databasen før innlevering et varemerke for å se om en annen person eller enhet har allerede et krav til et bestemt varemerke.

Enkeltpersoner kan bruke varemerket Electronic Search System (TESS) database for å gjennomføre et varemerke nummer søk. Databasen vedlikeholdes og leveres av USPTO på sin hjemmeside. Så lenge merket ikke inneholder et designelement, ita € ™ s tilstrekkelig for enkeltpersoner å utføre et søk ved hjelp av et registrert nummer eller serienummer. Varemerker med et designelement trenger ofte å bli søkte hjelp av en designkoden. USPTO har også en offentlig søk Facility for enkeltpersoner å søke varemerker i person i løpet av sin arbeidstid.

Når en varemerkesøknad er innlevert, får søkeren en innlevering kvittering med et serienummer. Som varemerke nummeret kan brukes av søkeren for å sjekke status på søknaden. For eksempel kan en søker ringe USPTO eller bruke varemerket søknader og registreringer Retrieval (Tarr) database for å se om registreringen er fortsatt til vurdering, eller hvis det registrert varemerker arkivert. USPTO råder søkere for å sjekke status minst en gang hvert halvår. Det kan ta lengre tid enn ett år for USPTO å registrere et varemerke, og noen varemerker ta flere år.

Eventuelle brev sendt av USPTO når varemerke nummer tildeles vil inneholde serienummeret for søkeren og den USPTOâ € ™ s referanse. Den enkelte har også å indikere serie eller registrerte nummeret når korresponderende med USPTO eller filing ytterligere dokumenter. For eksempel kan en søker ønsker å fil utstillinger med varemerket etter sender en innledende program, og han eller hun ville ha til å referere til serienummeret på brev og selve utstillingen. Tallene bidra til å forenkle behandlingen av søknader og andre juridiske dokumenter knyttet til ventende og registrerte varemerker. Volumet av varemerkesøknader og relaterte dokumenter er ofte så omfangsrik at det gjør det vanskelig for USPTO å finne og behandle korrespondanse uten disse tallene.

  • Del av en søknad om registrering av varemerke.
  • Et varemerke Nummeret er nummeret som er tildelt en ventende eller registrert varemerke.