Hva er et varemerkeinngrep advokat?

March 21  by Eliza

Et varemerke krenkelse advokat beskytter rettighetene til en person som eier et varemerke. Et varemerke er et kjennetegn eller symbol som tilhører en merkevare. Varemerker er en form for intellektuell eiendom med en konkret verdi, og som er beskyttet i henhold til loven. Hvis noen stjeler eller tilegner et varemerke som tilhører en annen person eller selskap, kan en overtredelse advokat ta formell søksmål på vegne av selskapet som eier rettighetene til varemerket.

Noen varemerker har enorm pengeverdi. For eksempel kan designer varemerker som Louis Vuittons LV eller Chanel sikringsanlegg Cs til hundrevis av dollar til prisen på en vare. Disse varemerkene blir ofte bevilget av counterfitters og andre som ønsker å kapitalisere på merkets omdømme.

Immaterialrett er utformet for å beskytte disse varemerkene blir stjålet. Som andre typer immaterialrett herunder patenter og opphavsrett, varemerke krenkelse lover forbyr folk fra å bruke eller drar nytte av bruk av et varemerke som tilhører et annet selskap. Når noen bryter disse lovene, kan en overtredelse advokat leies av selskapet som eier varemerket til å forsvare sine rettigheter til varemerket.

Et varemerke krenkelse advokat kan sende inn en sak mot person eller enhet som er krenket varemerket. Dette søksmålet kan være arkivert i statlig eller føderal domstol, siden varemerker er beskyttet i henhold til føderal lov. Søksmålet er arkivert når varemerkeinngrep advokat filer de riktige bevegelser med retten.

Et varemerke krenkelse advokat kan søke ulike straffer på vegne av klienten som varemerke ble ulovlig bevilget. For eksempel kan advokaten søke en kjennelse som ville hindre at vedkommende fortsetter å ulovlig bruke varemerket. En kjennelse er en ordre utstedt av retten at mandater den andre parten stanse og avstå fra den ulovlige atferd.

Den varemerkeinngrep advokat kan også søke økonomisk erstatning i forbindelse med den ulovlige bruken av varemerket. Disse skadene kan være faktiske skader, og representerer tapt fortjeneste som oppstod som følge av overtredelsen. I noen tilfeller kan straffe skader eller andre typer bøter ilegges avhengig av de spesifikke lover, og den spesifikke overtredelsens art.

En advokat som jobber i varemerkeinngrep må bevise sin sak ved å bevise at personen eller selskapet han representerer eier varemerket i spørsmålet. Han må også bevise at varemerket ble ulovlig brukt av noen andre i strid med varemerkeloven. Endelig skader må være bevist.

  • En søknad om registrering av varemerke.