Hva er et varsel Filing?

April 11  by Eliza

A "varsel filing" er et dokument som gir informasjon til Securities and Exchange Commission (SEC) om en investering rådgiver. Folk som ønsker å tilby investeringstjenester må registrere seg hos SEC og oppfyller visse standarder for å øve. I tillegg kan enkelte stater krever kopier av disse dokumentene slik at de kan verifisere ektheten av investeringsrådgivere i sine regioner. Dette skjemaet må jevnlig oppdatert og er tilgjengelig for kundene.

SEC krever bruk av ADV Skjema for varsel registreringer. Dette omfatter to komponenter. Seksjon man gir generell informasjon om rådgiver og næringsliv, herunder plassering, registreringer av disiplinære tiltak, og erfaring. Aktuell kontaktinformasjon bør også gjøres tilgjengelig. En serie med bokser er gitt for rådgivere til å bruke når du fyller ut skjemaet for å sikre at de inneholder all nødvendig informasjon.

I den andre delen av innkalling innlevering form, rådgivere må gi brosjyrer om de tjenestene de tilbyr, deres gebyr tidsplaner og annen forretningsinformasjon. Disse dokumentene er skrevet i vanlig språk slik at de lett kan forstås av investorer. SEC regulatorer vurdere dem å avgjøre om opplysningene er tilstrekkelig, og for å sørge for at en investering rådgiver er å observere yrkesetikk i formidling av informasjon til kunder.

Klienter kan be om å få se et varsel filing før de inngå en kontrakt med en investeringsrådgiver. Dette skjemaet kan gi informasjon om personligheten € ™ s kvalifikasjoner, erfaring og tjenester for å hjelpe en klient avgjøre om rådgiveren er egnet. Skjemaet skal være aktuell, noe som indikerer at investeringsrådgiver er å holde seg på krav om registrering. Ved endringer, rådgivere varsle sine kunder, samt å oppdatere innkalling filing å holde SEC orientert om situasjonen. Overganger kan oppstå som folk endrer selskaper, starter nye bedrifter, eller selge sine selskaper, og disse må dokumenteres.

Regulering av investeringsrådgivere er utformet for å beskytte medlemmer av allmennheten. Ved å kreve et varsel filing, kan SEC og enkelte stater overvåke hvem som jobber som en investering rådgiver, hva slags tjenester tilbys, og om folk er kvalifisert for arbeidet. I tilfelle av klager og tvister, kan denne dokumentasjonen blir viktig. Klienter kan sende inn klager direkte med SEC hvis de tror informasjon er forfalsket eller hvis de har konflikter med sine rådgivere som ikke kan løses på annen måte. Disiplinære tiltak kan vurderes hvis forskrifter eller juridiske etikk ble ignorert.