Hva er familielivet Services?

April 13  by Eliza

Begrepet familieliv tjenester brukes vanligvis til å beskrive en rekke sosiale velferd, helse-omsorg og støttende tjenester til sårbare familier. Familieliv tjenester er vanligvis tilbys av offentlige og private sosiale hjelpeapparatet samt andre religiøse, samfunnet og helsevesenet organisasjoner. Disse programmene ofte varierer i omfang og formål, men kan omfatte tjenester fra et sykehus til familiene til syke eller døende familiemedlemmer, støttende tjenester for enslige forsørgere, og generell rådgivning og økonomisk støtte til familier som arbeider med jobb avbrudd eller pågående saker som stammer fra fattigdom . Hvilke typer tjenester som tilbys av en bestemt familieliv programmet vil variere i henhold til oppdrag og ressurser for sin sponsing organisasjonen.

I enkelte miljøer, kan private og offentlige sosialvelferds byråer tilbyr omfattende familieliv tjenester til familier som står overfor betydelige utfordringer, som for eksempel arbeidsledighet, en uønsket graviditet, eller problemer med avhengighet eller misbruk. Disse familiene kan ha nytte av saksbehandling og hjelp til å finne kilder til hjelp med bolig, mat og medisinsk hjelp. I mange tilfeller, familie livet tjenester omfatter også rådgivning for enkelte familiemedlemmer samt familien som helhet.

Familieliv tjenester kan også bli tilbudt av organisasjoner som har et smalere fokus. For eksempel kan noen organisasjoner begrense tilbudet til spesifikke populasjoner, slik som enslige mødre. I disse programmene, kan enslige mødre være utstyrt med foreldre støtte, arbeidstrening, og hjelp med budsjettering og andre ferdigheter i livet. Noen sykehus gjenkjenne de spesielle behovene til familier som har omsorg for et kronisk syke familiemedlem og kan gi støttende tjenester som rådgivning og opplæring til disse familiene. Organisasjoner som tilbyr familielivet tjenester kan gi akutt hjelp eller kan be om at deltakerne forplikter seg til å fullføre en lengre program som kan vare i måneder eller år.

Når du velger et familieliv tjeneste, bør enkeltpersoner og familier først finne ut om den organisasjonen som yter assistanse er faktisk i stand til å løse et familiens spesifikke utfordringer. En annen ting å vurdere er at familie livet tjenester kan tilbys av religiøse organisasjoner. I noen tilfeller vil ikke sponse organisasjonen ikke integrere sine religiøse prinsipper i sin familie livet tjenester. Noen organisasjoner gjør, men inkluderer en religiøs eller åndelig komponent i sine tjenester som kan by på problemer for noen familier eller enkeltpersoner. Ideelt sett bør familier som nærmer disse organisasjonene avklare fra begynnelsen om religiøse forskjeller vil hindre familien fra å få den hjelpen som trengs.

  • Noen familielivet programmer kan fokusere utelukkende på enslige mødre.
  • Familieliv tjenester kan omfatte rådgivning for familier som har en stor livet avbrudd, for eksempel jobb tap eller skilsmisse.