Hva er fast Wireless?

February 26  by Eliza

Fast trådløs er en form for trådløs tjeneste eller tilkobling som eksisterer mellom to eller flere faste steder, snarere enn mobil eller bærbare steder. Denne type trådløs tilkobling er ofte etablert mellom to ganske permanente steder, for eksempel to bygninger, og kan brukes til en rekke private og kommersielle programmer. Mikrobølger brukes vanligvis til å etablere signalet mellom steder på denne type trådløst system, og antennene eller retter som brukes er ofte montert på utsiden og ment for presis signal å sende og motta. Faste trådløse tjenester kan også brukes for bredbåndstilgang til Internett, ofte som et bedre alternativ til kablet tilkobling i enkelte regioner.

Mens det er en rekke forskjellige bruksområder for en fast trådløst system, er det som vanligvis brukes i dannelsen av et trådløst lokalnett (WLAN). En standard lokalt nettverk (LAN) er ofte skapt gjennom bruk av kablede tilkoblinger, for eksempel fiberoptikk eller Ethernet-kabler. I situasjoner hvor en slik forbindelse ville være umulig eller svært kostbare, slik som et nettverk som ville koble to eller flere bygninger, da et fast trådløst system kan være å foretrekke. Denne type system er laget for å koble til flere steder, for eksempel i nærheten eller tilstøtende bygninger, på et enkelt trådløst nettverk.

Et fast trådløst nettverk er vanligvis laget ved hjelp av flere antenner eller retter som sender og mottar mikrobølge signaler. Disse signalene blir sendt direkte mellom enhetene, så det er ingen krav for satellitt eller annen maskinvare for å legge til rette for nettverkstilkobling. Enhetene som brukes er ofte laget for å sende signaler i smale band som er vanskelig tilgjengelig for uautoriserte brukere, og gi sterke forbindelser selv over relativt store avstander. På denne måten to bygninger, for eksempel et bibliotek og en datalab i ulike bygninger av et universitetsområde for eksempel, kan bli koblet sammen med en fast trådløst nettverk.

Bruken av fast trådløs skape bredbåndsnett har også blitt utforsket som en levedyktig måte å gi Internett-tilgang i enkelte områder. Dette er et spesielt attraktivt prospekt i distriktene eller ubebygde områder, som ellers ville kreve kostbare og langvarige bygging av fysiske nettverksinfrastruktur for å imøtekomme bredbånd Internett-tilkobling. Et fast trådløse signalet kan sendes fra en tjenesteleverandør til et bestemt hus, hver utstyrt med en passende enhet, for å gi Internett-tilgang til det huset. Flere hus kan da bli lagt lett, hver med mottakerenhetene, for å skape et stort område trådløst nettverk for tilgang til Internett.

  • Standard lokalnettverk bruke kabler.