Hva er Finans struktur?

July 7  by Eliza

Finans struktur, eller finansiell struktur, er den måten at et selskaps eiendeler er finansiert. Finans Strukturen er vist på høyre side av selskapets finansielle balanse. Den økonomiske situasjonen i et selskap er oppført der, som begynner med egenkapital og deretter liste opp gjeld fra langsiktig gjeld som banklån til kortsiktig gjeld som penger som er skyldte av kunder.

Økonomi strukturen i et selskap er viktig fordi den viser ved første blikk hvor sunt et selskap er. Egenkapitalen bør utgjøre den største delen av en companyâ € ™ s økonomiske midler. Hvis et selskap har bare en liten mengde av egenkapital, kan det bli problemer med rentebetalinger for lånene. Når et selskap må betale høye renter, dets forpliktelser øke uten å ha sine eiendeler øke. Selskapet er da i fare for gjeld overbelastning.

Forretningspartnere av det aktuelle selskapet er interessert i sin finansstruktur også. De ønsker å vite om selskapet vil være i stand til å betale for varer og tjenester i fremtiden. Av den grunn, selskaper må gjøre sine balanser offentlig. Noe annet selskap interessert i å utvikle et forretningssamarbeid med selskapet kan dermed se inn i sin økonomi struktur. Den spørrende selskapet kan vurdere andre companyâ € ™ s evne til å møte fremtidige økonomiske forpliktelser.

Bankene vil se nærmere på den finansielle strukturen i et selskap, også når selskapet ber om et lån. Når andelen av egenkapitalen utgjør en stor del av den samlede kapitalen, banken trolig vil gi et lån. På den annen side, hvis selskapet allerede har en høy andel av gjeld på finansstrukturen side av balansen, er det sannsynligvis ikke vil få et annet lån.

Det bør være av interesse for enhver bedrift å ha en sunn økonomi struktur. Det også bør opprettholdes på lang sikt. Dersom et selskap skal komme inn i situasjonen av gjeld overbelastning, er det sannsynlig å bli insolvent.

  • Finans struktur, eller finansiell struktur, er den måten at et selskaps eiendeler er finansiert.