Hva er Flow Injection Analyse?

February 20  by Eliza

Flyt injeksjon analyse (FIA) er en MICRO teknikk, utviklet i Danmark og USA, for å utføre kjemisk analyse av prøvemateriale i en strøm av bærevæske. Denne datamaskinen kompatibel prosessen har blitt den mest populære typen strømningsanalyse, og erstatter manuelle metoder ved hjelp av lab rør og begre. FIA er ansatt i overvåking av industriprosesser i mat, drikke og farmasøytisk industri; i landbruket; i miljøovervåking, som for eksempel vann testing for forurensning; og i biovitenskap.

I et strømningsinjeksjonssystem, reagensene, sammen med en bærer-oppløsning, blir pumpet gjennom rør på en kontinuerlig måte, blanding spoler og strømningssenteret i detektoren. En reagens er et stoff som benyttes i kjemiske reaksjoner for å påvise, måle eller på annen stoffer. En liten prøve av stoffet som skal prøves i injiseres i den flytende løsning hvor det kombineres med en eller flere reagenser. Den påfølgende kjemisk reaksjon resulterer i en fargeendring som måles i detektoren. Hele prosessen kan utføres på omtrent ett minutt med en mye mindre prøve enn det som kreves i manuelle prosesser.

Et bredt spekter av strømningsinjeksjonsanalyseutstyr er tilgjengelig. De enkleste former er billig, manuelt opererte enheter som brukes til å utføre analyser billige, eller tester for å bestemme nærværet av en kjemisk eller substans. Mer komplekse, helt automatiserte systemer tilbys biomolekyl analyser, for eksempel bestemme hormonnivået i blodet. Automatiserte systemer spenner fra rimelige enkeltkammer enheter til mye mer komplekse, multikammer konfigurasjoner som kreves for mer kompliserte applikasjoner.

Strømningsinjeksjonsanalyse er blitt et billig metode for å oppdage tilstedeværelsen av giftige stoffer i elver eller avløpsvann. Testing nær industriområder er gjennomført for å overvåke om miljøgifter blir løslatt. Eksisterende FIA ​​metoder kan påvise nærvær av ammoniakk, arsen, kvikksølv, cyanid, fosfat og nitrat i vann.

Jordbruk og skogbruk også gjøre bruk av flyt injeksjon analyse for å utføre jord testing. På stedet jord tester kan være svært nyttig for stedsspesifikke avling ledelse. Basert på testresultatene, kan dyrkere bestemme hvilke næringsstoffer kan må fornyes for å oppnå maksimale avlinger. Skogbruk avdelinger bruker FIA å bestemme helsen til jord i statlige og nasjonale skoger.

Flyt injeksjon analysen har vært instrumental i å hjelpe farmasøytiske selskaper følger strenge regler for kvalitetskontroll av narkotika. Flere prøver blir tatt fra hvert medikament batch og tester er utført for å være sikker på at styrken er stabil; hvis en resept krever 250 mg penicillin, er det viktig at hver kapsel inneholder nøyaktig det beløpet. FIA blir også brukt til å teste for vitamin, hormon og kjemiske nivåer i blod. Biologer bruker FIA å studere levende celler, overvåke kjemiske prosesser og å studere hvordan kroppen produserer antistoffer når stoffer som kalles antigener er innført.

Flyt injeksjon analyse gir mange fordeler fremfor tradisjonelle rør og beger analyse. Fremgangsmåten er billig og rask, ofte gir resultater på under ett minutt. Den automatiserte flyten av væske gir en uniform testing miljø og gir en ekstra grad av beskyttelse til teknikere ved håndtering eller testing giftige stoffer. Utstyret er datamaskin kompatibel også, som gir raskere analyse mens begrense dataregistrering feil mulig i manuell testing.