Hva er Folk psykologi?

June 27  by Eliza

Folk psykologi er et vanskelig begrep å forklare om det er teoretikere som foreslår vi alle er ekspert i sin praksis. Begrepet er litt forvirrende i begynnelsen, fordi det ikke er en teori om hvordan å praktisere psykologi. I stedet er det beskrevet av noen som kunnskap hver person besitter som hjelper dem å tolke ting som personlige følelser, begjær, og også tillater dem å tolke følelser, ønsker og muligens atferden til andre mennesker. I denne visningen, er alle et folk eller naiv psykolog som stadig lese eller tolke sine egne følelser, og prøver å finne ut hva andre føler eller planlegger å gjøre; henhold til dette synet alle har muligheten til å gjøre dette, selv om det kan være variasjoner i en persons anlegg for å forstå seg selv eller andre.

Gitt at definisjonen, vil det synes at folk psykologi ville være ganske enkel ting å forstå, men saken blir mer komplisert. Over tid har mange filosofer har forsøkt å svare på spørsmål om hvorvidt folk psykologi som forklart ovenfor er virkelig sant, eller om det er helt meningsløst. Riktignok har mange studier i kognitiv psykologi og i nevrovitenskap vist at mange ting den gjennomsnittlige personen trodde han eller hun visste om menneskelige følelser er ikke sant.

For eksempel har forstå den kjemiske natur av depresjon førte til lettelse for mange. I ekte depresjon en person er ikke bare trist, er han fratatt flere nyttige nevrotransmittere. Stole på folke forklaringer som attributt personens depresjon til andre ting, en jobb tap, et kjæledyr dør, etc, kan ikke være nyttige konstruksjoner og flyr i ansiktet av hvordan et samfunn kan tolke, forutsi eller definere tristhet. Disse tingene kan sikkert eksistere, men de sier ingenting om hva som skjer med hjernen nevrotransmittere og kan være mindre nyttig fra et diagnostisk perspektiv.

Dette har ført til at noen grupper som elimitavists å stille spørsmål naturen av folk psykologi og sikt det som en dårlig teori som burde bli kastet helt ut. Likevel, mens filosofer eller noen ganger psykologer bestemme hva de skal gjøre med spørsmålet om naive psykologi og hvor mye det er relevant eller nyttig, de fleste er mindre klar over at de praktiserer det, men det er beskrevet, eller når det faktisk praktiseres. Om folk hver har en overveldende folkepsykologisk teori, som informerer sine handlinger, eller om de granske andres atferd for å lage bestemmelser, er alt pakket inn i å lese selv, lese andre og prøver å forholde seg til hverandre. For den gjennomsnittlige person kan det uansett mye mindre, hvordan folk er i stand til å forholde seg til hverandre, og det kan være mer viktig at folk forholder seg til hverandre, og hvordan du kan finne bedre måter å gjøre dette når de går gjennom livet.

Filosofen interessert i denne psykologi som teori kan være mer interessert i å definere hvorvidt folk psykologi tjener eller ikke tjener mennesker. Siden denne psykologien kalles ofte grunnlaget for alle andre former for psykologi, kan interessen om teorier om det er riktig å være høy. Hvis alt de fleste mennesker i verden tror de vet abut menneskelig atferd og hvordan det oppleves er feil, ville dette ha interessante konsekvenser for verden av psykologi og menneskelig atferd. Så langt, argumenter mellom ulike filosofer på langt nær blir avsluttet og har dannet en rik kilde til debatt som sannsynligvis vil fortsette i lang tid.

  • Folk psykologi kan hjelpe folk til å forstå hvorfor visse kulturelle tradisjoner er omfavnet i et samfunn.