Hva er fordelene med å investere i råvarer?

July 21  by Eliza

Den viktigste fordelen med å investere i råvarer er å skape en diversifisert portefølje. Forventet vekst i fremvoksende markeder kan ha nytte råvare investor på grunn av økt etterspørsel. Råvareinvesteringer kan være en sikring mot inflasjon, fordi råvareprisene har en tendens til å stige med inflasjonen. Selv om valutaverdier kan falle, har en tendens vare penger til å holde verdien av hardt eiendel.

Aktivaallokering er en integrert del av porteføljeforvaltning. Ulike aktiva reagerer på forskjellige måter til markedskreftene. Korrelerte aktiva har en tendens til å reagere på samme måte. Negativt korrelert eiendeler reagere i motsatte måter. Investering i råvarer har et negativt korrelert fordelingsmetode for porteføljen som er tungt vektet med aksjer og obligasjoner.

Historisk sett er aksjer og obligasjoner negativt korrelert mot råvarer. En vektet portefølje inkludert aksjer, obligasjoner og råvarer kan gi en risikoavers portefølje. Denne metoden er i samsvar med den første loven av å investere, som er å ikke tape penger. Selv om å investere i råvarer anses spekulative og svært volatil, kan den riktige andelen innenfor en portefølje redusere risiko.

Råvareinvesteringer er tilgjengelig i mange forskjellige former. En alternativ metode for å kjøpe gull kan være å investere i gull gruveselskaper. Børshandlede fond (ETF) er tilgjengelig som eier aksjer i en håndfull gull gruveselskaper. Denne formen for råvare investere kan være mindre volatile enn handel harde eiendeler. Mange aksjer anses råvareaksjer, som for eksempel oljeselskaper og gull gruveselskaper.

En investering på naturressurser kan være lurt for den langsiktige investor fordi varer er ikke ubegrensede ressurser. Bore dypere for olje og grave dypere for kobber kan innebære at et begrenset antall er tilgjengelig. Penger investert i harde eiendeler kalles vare penger og kan gi en sikring mot en fallende valuta verdi. Mange varer er viktige ressurser som er nødvendige for overlevelsen av den menneskelige rase. Bestander av alle land er lei av produksjon av jordbruksvarer.

Investering i råvarer kan ta form av futures trading. Opsjoner på futures er også tilgjengelig. Futures og opsjoner trading bør foretas av en erfaren trader. Disse markedene er svært volatile og krever teknisk kunnskap og erfaring. Pedagogiske ressurser er tilgjengelige på nettet.

Råvarefond gir en investor mulighet til å delta i råvaremarkedet. Mange fond har direkte eierandeler i råvarer som gull. Andre fond holder futureskontrakter på råvarer som griser, mais og olje. De alternative midler gitt for å investere i råvarer vil sørge for at nesten alle investorer har tilgang til noen vareslag investering.

  • Den viktigste fordelen med å investere i råvarer er å skape en diversifisert portefølje.
  • Råvarefond gir en investor mulighet til å delta i råvaremarkedet.