Hva er fordelene med Work Etikk Training?

November 23  by Eliza

Fordelene med en arbeidsmoral treningsprogram inkluderer forbereder ansatte for overfor etiske dilemmaer, guiding ansatte i beslutningsprosesser, og håndheve viktigheten av å være etisk på jobben. Vellykket arbeid etikk opplæringsprogrammer redusere antall overtredelser og klager fordi de ansatte er mer sannsynlig å varsle ledelsen om de vitne arbeidere som opptrer på en uetisk måte eller mot selskapets retningslinjer. Gi etikkopplæring koster bedrifter i form av tid og penger, men fordelene ofte spare penger i det lange løp. Etiske brudd kan resultere i bøter fra regjeringer eller søksmål fra berørte parter.

Forbereder ansatte for overfor etiske dilemmaer er en av de viktigste fordelene med arbeidsmoral trening. Det gir de ansatte med et rammeverk for beslutningstaking og en forståelse av selskapets forventninger fra dem. Etiske dilemmaer kan variere fra å akseptere bestikkelser til ofre kundens sikkerhet for å møte produktivitetsmål. Ansatte også vil være i stand til lettere gjenkjenne forskjeller mellom sine personlige etiske oppfatninger og de av organisasjonen, noe som gjør dem mer bevisst på hva som er den aktuelle handlingen. For eksempel, i noen land er det akseptabelt å bestikke tjenestemenn for å få en kontrakt, så en ansatt kan ikke være klar over at det er ulovlig i landet av hjemmekontor.

Guiding ansatte til å gjøre mer etiske beslutninger er en annen fordel med arbeidsmoral trening. Selv når det ikke står overfor et stort etisk dilemma, er beslutninger som krever et solid fundament i etikk gjort på en daglig basis. For eksempel kan den ansatte jevnlig ta hjem noen kontorrekvisita uten å tenke på hvordan det blir å koste selskapet. Dersom en arbeidstaker vitner noen går mot selskapets etiske retningslinjer, vil han eller hun vet hva de skal gjøre og hvordan du skal rapportere hendelsen.

Håndheve viktigheten av å være etisk på jobb, jobbe etikk trening kan hjelpe de ansatte bedre forstå hvorfor visse regler eksisterer. Noen ganger denne kunnskapen hjelper ansatte å sette seg selv i skoene til sine ansatte og være mer klar over konsekvensene av sine handlinger. De vil forstå hvilke konsekvenser selskapet kunne møte for uetiske beslutninger, for eksempel søksmål, skader til kunder, eller kostnadsøkninger. Etiske brudd i betydelig grad kan skade en companyâ € ™ s merkevaren, redusere salget, og kan resultere i at selskapet har til å permittere ansatte eller stenge dørene for godt. Sterke arbeidsmoral opplæringsprogrammer hjelpe ansatte bli mer bevisst på betydningen av sine handlinger, og gjør dem mer tilbøyelig til å fortelle ledelsen om de blir vitne til noen går mot hva som er etisk riktig.

  • Etiske brudd kan tvinge et selskap til brann ansatte.
  • Etikkopplæring kan innebære å vite hvordan man skal håndtere forsøkt bestikkelser.