Hva er foreldrenes rettigheter?

December 12  by Eliza

Ikke bare er det en grunnleggende rett til å føde barn, men foreldre har rettigheter som de forholder seg til oppdragelsen av et barn. Disse foreldrenes rettigheter ofte falle til veikant, som ansvaret for å oppdra barn er vanligvis i forkant av diskusjonen. Men foreldrenes rettigheter omfatter evnen til å lede oppdragelsen av sine barn på ulike måter. Ting blir litt mer komplisert når foreldrene til et barn ikke er gift, som de "beste for barnet" standard er den definerende prinsipp når det gjelder å bestemme barnefordeling og visitas i slike situasjoner. Men bare fordi disse foreldrenes rettigheter er ikke absolutte betyr ikke at de ikke er viktige grunnleggende rettigheter.

Generelt sett er det mest grunnleggende av foreldrenes rettigheter er retten til å kontrollere oppdragelse av ens barn. Dette omfatter alt fra medisinsk hjelp til metoder for å utdanne barnet. Som tilfellet er med en praksis i styrende barn, den "beste for barnet" er balansert mot denne retten til å kontrollere barnets oppdragelse. Med andre ord, mens en forelder kan bestemme hvordan barnet er brakt opp, de kan ikke gjøre det på en måte som anses urimelig som bestemmes av jurisdiksjon regler.

For eksempel, i de fleste jurisdiksjoner, foreldrenes rettigheter omfatter beslutningen om å utdanne sine barn hjemme. Men det er generelt lover som forbyr en forelder fra de bestemmer seg for at deres barn ikke trenger noen utdannelse i det hele tatt. Videre, mens en av foreldrene har vanligvis rett til å velge et barns barnelege, i de fleste jurisdiksjoner de kan ikke helt holde tilbake tradisjonell medisin fra sine barn, og erstatte den med utestet healing metoder som det ikke anses å være i barnets beste interesse.

Når et barn blir født av ugifte foreldre eller et par med et barn blir skilt, begrepet "foreldrerett" tar på en annen betydning. Hver av foreldrene har rett til å se barnet sitt, og visitasjon vil bli gitt til alle foreldre, så lenge de ikke blir betraktet som en skade for barnets velvære. Selv om praktiske hensyn ofte hindre felles foreldreansvar mellom foreldrene, er foreldreretten til barnet rett at minst en av foreldrene vil beholde med mindre begge er dømt til å være en fare for barnet hvis han eller hun er å forbli i deres varetekt.

  • Retten til å kontrollere oppdragelsen av et barn refererer til foreldrenes rettigheter.
  • Hvis et par med et barn blir skilt, kan begrepet "foreldrerett" bety at hver av foreldrene, i mange tilfeller har en rett til å se barnet sitt.
  • I de fleste rettsområder, foreldrenes rettigheter omfatter beslutningen om å utdanne barnet hjemme.
  • Vanligvis foreldre har rett til å velge et barns barnelege.
  • Barnefordeling gis til minst en av foreldrene i tilfelle av skilsmisse eller ugifte foreldre.