Hva er Forensic Identification?

November 13  by Eliza

Rettsmedisinske identifikasjon er en metode for å bruke fysisk rettsmedisinske bevis for å identifisere noe. Den kan brukes til å identifisere enten mennesker eller livløse gjenstander. Fingeravtrykk og DNA som er de mest vanlige typer av tekniske spor som brukes til å identifisere personer. Levende objekter kan bli identifisert ved et antall metoder.

Fingeravtrykk er en av de mest vanlige rettsmedisinske identifikasjonsmetoder. Fingeravtrykk er linjene og merkene på pads av hver finger og tommel. Disse danner på et foster før fødselen, og hver enkeltes fingeravtrykk er unike. Eneggede tvillinger, selv om identisk på alle andre måter, har også forskjellige fingeravtrykk, selv om disse har en tendens til å være forbausende like.

Hvis fingeravtrykk er funnet på et åsted, kan dette hjelpe etterforskerne å begrense ned en liste over mistenkte. For eksempel, hvis bare ett sett med fingeravtrykk ble funnet på en pistol på åstedet for et mord, kan etterforskerne anta at disse fingeravtrykk tilhører morderen. Ved hjelp av denne type rettsmedisinske undersøkelser, kan de forsøke å matche fingeravtrykkene til en mistenkt. Noen ganger, ukjente fingeravtrykk ay selv være i stand til å bli matchet til en mistenkt ved hjelp av en omfattende database over kjente lovbrytere.

DNA-testing er en annen vanlig metode for rettsmedisinske identifikasjon. Nesten hver enkelt har en unik DNA-trådene. Tvillinger, derimot, er et unntak. De har identisk DNA, siden de ble født fra samme befruktet egg.

Denne type rettsmedisinske identifikasjon kan også brukes i en rekke måter. For eksempel, hvis sperm ble funnet i et voldtektsoffer etter et pent angrep, er det rimelig å anta at DNA ekstrahert fra sperm vil matche angriperen. På den annen side, kan DNA også hjelpe renvaske en mistenkt hvis hans DNA ikke samsvarer med det av sperm.

Fingeravtrykk og DNA kan også bli anvendt i rettsmedisinske identifikasjon av en avdød individ. Hvis en ukjent offer har blitt fingerprinted på grunn av hans jobb eller kriminelle handlinger, kan disse fingeravtrykk ofte bli funnet i et fingeravtrykk database. Dette kan sammenlignes med fingeravtrykk av en ukjent døde for identifisering.

Siden hver person har forskjellige tenner og bitemerker, kan dental poster også bidra til å identifisere en ukjent offer. Noen ganger kan også håndskrift brukes til å identifisere personer. Sofistikert programvare kan også analysere en persons stemme og bilde for identifikasjon.

Folk er ikke det eneste som kan identifiseres ved hjelp av rettsmedisinske bevis. Spore bevis på et åsted kan også hjelpe polititjenestemenn identifisere visse livløse objekter. Skytevåpen og visse typer stoffer, for eksempel, kan også identifiseres. Også forskjellige typer av kopieringsmaskiner og skrivemaskiner, sammen med sko og dekk, kan ofte identifiseres også.

  • Bruk av tann poster kan bidra til å identifisere en ukjent person.
  • Retts identifikasjon kan brukes til å identifisere drapsofre.
  • I rettsmedisin, er DNA en av de vanligste måtene å identifisere folk.
  • Eneggede tvillinger har identisk DNA, siden de ble født fra samme befruktet egg.
  • Fingeravtrykk er en av de mest vanlige rettsmedisinske identifikasjonsmetoder.