Hva er forholdet mellom metafysikk og religion?

May 26  by Eliza

Metafysikk er et bredt fagområde i filosofien som søker å forstå og klassifisere den dypeste natur eksistens. De fleste store religioner, på samme måte, forsøk på å tilby en forklaring på hvordan og hvorfor noe i det hele tatt, og folk spesielt, finnes i verden. Metafysikk og religion er beslektet, derfor, fordi religion forsøker ofte å gi en metafysisk forståelse av eksistens. Andre spørsmål som er viktige for både metafysikk og religion inkluderer innholdet i menneskesinnet, fri vilje og eksistensen og rollen til Gud.

Den eneste faktoren som forener metafysikk og religion mest er naturen av eksistens på et grunnleggende nivå. En materialist, for eksempel, holder den metafysiske syn om at alle ting kan forstås vesentlig uten å ty til noen overnaturlige krefter. Religiøst troende, derimot, har en tendens til å tro at verden eksisterer på grunn av en gud eller guder. En panteistiske syn på metafysikk og religion sier at det ikke er noen reell forskjell mellom ideene til "Gud" og "verden".

Et annet stort problem løses ved både metafysikk og religion er at av fri vilje. Det er ikke kjent med vitenskapelig sikkerhet hvorvidt folk faktisk har full kontroll over sine handlinger og beslutninger. Metafysikere søke å studere og forstå hva som menes med "fri vilje" i motsetning til determinisme og hvis de to kan forenes. De søker også å gi rasjonelle argumenter, noen ganger tegning fra moderne vitenskap, for eller mot fri vilje. Ulike religioner, på den annen side, er avhengige av enten fri vilje eller determinisme som en grunnpunkt i sine etiske systemer.

Teologi er et ledd filosofi interessert i å undersøke Gud og det guddommelige. Som sådan, inviterer det bidrag fra både metafysikk og religion. Viktige spørsmål i teologi inkluderer Guds eksistens, muligheten for å kjenne Gud, og rollen som Gud i å skape og styre universet. Noen metafysikere, for eksempel, hevder at det ikke finnes noen Gud eller at ideen om en "gud" refererer bare til en upersonlig skaperen. Religiøse teologer, på den annen side, ofte argumentere for en personlig Gud eller for de teologiske synspunkter presentert av deres spesifikke religioner.

Hvordan metafysikk og religion er studert er basert på mange forskjellige faktorer, mange hentet fra filosofi, historie og religion. Noen religioner, for eksempel motvirke avhør av religiøse doktriner og oppmuntre dogmatiske snarere enn kritiske metafysikk. Akademiske filosofer, derimot, har en tendens til å tro at eventuelle spørsmål i metafysikk og religion kan og bør studeres.