Hva er Form 4797?

January 31  by Eliza

Form 4797 er et dokument som kreves av Internal Revenue Service (IRS) i USA når folk overføre virksomheten eiendom eller oppleve gevinster og tap knyttet til slik eiendom. Dette dokumentet må være innlevert sammen med andre skattedokumentasjon til adekvat beregne skatteplikt og gi informasjon om gevinst og tap for et gitt inntektsår. For personer med regnskapsførere, vil dette skjemaet fylles ut automatisk når det blir klart at det er nødvendig. Folk som filen sine egne skatter må se over skjemaet 4797 for å se om de er pålagt å fylle det ut.

Hvert år, form og retninger kan endres, noe som reflekterer nye utbygginger i skatteklasse. Det er viktig å bruke et skjema og retninger fra høyre år ved innlevering. Skattemyndighetene vedlikeholder en database med skatteskjemaer for inneværende år, og kan gi mennesker med tidligere års former, for personer som er om endring av selvangivelse eller filing tilbake skatter. Alle skatteskjemaer er tydelig merket på toppen for å indikere det året de er gyldige for, noe som gjør det enkelt å bekrefte at riktig skjema blir brukt.

Den vanligste grunnen til å bruke et skjema 4797 er i rapportering av salg av en virksomhet eiendom. Bransjer og andre overføringer er rapportert med denne formen, som er ufrivillige konverteringer, der folk mister eiendom til tyveri, ødeleggelse, og andre katastrofale hendelser. Skjemaet 4797 er også brukt i erklæringen av fortjeneste og tap knyttet til virksomheten eiendom, og kan brukes til å sende inn rapporter om blandede typer eiendom, der folk kan være i stand til å svekke eller gjenerobre bare en del av eiendommens verdi.

Som med andre IRS former, form 4797 kommer med detaljerte instruksjoner. Det anbefales å lese instruksjonene fullt før du starter på skjemaet, som svar på mange vanlige spørsmål kan ofte bli funnet lenger ned i instruksjonene. Når folk har lest instruksjonene og samlet dokumentasjon som støtter de trenger, kan de sette seg ned å fylle ut skjemaet. Etter at skjemaet er fullført, skal det bli vurdert for noen åpenbare feil som transponert tall eller mellomrom uhell tomt.

Innlevering skatter kan bli komplisert når folk har å gjøre med flere skatteformer og en god del av finansielle poster. Holde poster i orden kan effektivisere prosessen og folk kan også være nyttig å ta kontakt med en regnskapsfører. Regnskapsførere kan hjelpe med vanlig bokføring, bistå med utviklingen av et system for å opprettholde poster, og fylle ut skatte papirene for sine klienter. Deres erfaring tillater dem å håndtere skatter raskt og nøyaktig mens også dra nytte av nyansene i skatteklasse for å redusere skatteplikt.

  • Fra 4797 brukes til å rapportere overføringer, tap og gevinster knyttet til næringseiendom.