Hva er forsikring kontraktsrett?

January 30  by Eliza

Forsikringsavtale loven er basert på flere prinsipper, som erstatning, forsikrings interesse, ypperste god tro og garantier. Visse bestemmelser som jevnlig finnes i forsikringsavtaler er pålagt ved forsikringskontraktsrett, som fører til konsistens i det juridiske forholdet mellom forsikringsselskapet og dets kunder. Over flere tiår har forsikring kontraktsrett utviklet seg fra rettsavgjørelser vedrørende disse bestemmelsene og disse prinsippene i land rundt om i verden.

Det første prinsippet av forsikringsavtale loven er begrepet erstatning, som er loven for å gjøre forsikringstakeren hel igjen etter en bestemt navngitt fare eller tap oppstår. Det finnes to typer erstatning: skadeerstatning og på vegne-forsikring. Med den tidligere type politikk, er den rettslige standarden at forsikringsselskapet ikke trenger å betale et krav med mindre forsikringstakeren først betaler for tapet out-of-pocket. På vegne-forsikring rett og slett krever at forsikringsselskapet betale et krav. Forsikringstakeren trenger ikke å betale for tapet før kravet er betalt.

Forsikringsavtale lov i mange jurisdiksjoner omfatter også prinsippet om forsikrings interesse, noe som krever at en forsikringstaker lide en ekte tap for å gjenopprette på hans eller hennes krav. Med andre ord, hvis hendelsen heter i forsikringen skulle inntreffe, ville det være skadelig for forsikringstaker. Dersom forsikrings hendelsen ikke oppstår, har forsikringstakeren nytte.

Ytterste god tro er en annen viktig idé i forsikringskontraktsrett, særlig i sedvanerett systemer. Forsikringstakere er pålagt å være åpen og ærlig når gi informasjon til forsikringsselskapet som vil påvirke hvorvidt selskapet vil skrive politikken og hvordan det vil skrive politikken. Et forsikringsselskap kan vurdere en politikk ugyldig dersom det viser seg at forsikringstakeren ikke gi informasjon i ytterste god tro.

Garantier er viktig i henhold til forsikringsavtalen lov på grunn av sin utmerkelse fra forsikringsvilkår. Forskjellen mellom de to bestemmer om et brudd på kontrakten utgivelser forsikringsselskapet fra ethvert ansvar. Forsikringsavtale lov visninger brudd på en garanti som mer alvorlig enn brudd på en betingelse.

Ordlyden i visse politiske bestemmelser er viktig i lov om forsikringsavtaler. Dette inkluderer avsetning for erstatning av alle interessenter, inkludert forsikringstakeren, forsikringsselskapet og begunstigede. Spesifikke ordlyden bør også oppgi premie eller kostnaden av politikken og mengden dekning eller maksimale beløpet som utbetales til forsikringstaker i tilfelle av et tap. Alle forsikringer inneholde spesifikke unntakene som indikerer tap som ikke dekkes av forsikringen.

Det er viktig å huske at forsikringen kontraktsrett varierer fra jurisdiksjon. Hver nasjon har forskjellige varianter og praksis. I noen land, for eksempel USA, kan hver stat har ulike lover.

  • Forsikringsavtale loven kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.
  • En tinghuset.