Hva er forsikring Refusjon?

November 30  by Eliza

Forsikring refusjon er når man får refundert i henhold til en forsikringspolise for utgifter som har påløpt og er dekket under polisen. Disse retningslinjene kan være for medisinsk eller dental forsikring, huseiere forsikring, bil forsikring eller andre typer forsikring. Noen typer forsikring refusjon utbetales til den forsikrede person under forsikringen. Andre typer refusjoner er betalt direkte til leverandøren av en viss vare eller tjeneste etter at leverandøren har levert en oppgave fordeler dokument til forsikringsselskapet.

Hver forsikring har spesifikke elementer for hvilke utgifter dekkes, ikke dekkes eller dekkes delvis. Det er den forsikrede eller den assigneeâ € ™ s ansvar å gi forsikringsselskapet med riktig informasjon, slik at forsikringsselskapet kan avgjøre hva som er eller ikke er dekket under den aktuelle politikken. Forsikringsselskapet vil gi en forklaring på fordeler som dokumenterer hvordan refundert utgifter ble beregnet. Denne forklaringen fordeler dokumentet er forsikringen companyâ € ™ s reaksjon på den forsikrede eller dennes assigneeâ € ™ s anmodning om refusjon.

Det er viktig at den forsikrede eller insuredâ € ™ s oppdragstakeren, for eksempel en doctora € ™ s kontor, fullføre forsikring companyâ € ™ s skjemaer nøyaktig for å få den største tilgjengelige forsikring refusjon fra forsikringsselskapet. Som en trygdet velger en medisinsk leverandør, for eksempel, er det en god idé for ham eller henne til å lære om denne leverandøren har tidligere jobbet med hans eller hennes forsikringsselskap. Hver forsikringsselskapet har konkrete opplysninger som det ser etter i en forsikring refusjon søknad. Hvis oneâ € ™ s søknad mangler denne informasjonen, da hans eller hennes første anmodningen om refusjon kan nektes. Man kan alltid påklage fornektelse, men å gjøre det tar mer tid.

Hvis en valgt medisinske leverandøren fungerer ikke med en bestemt forsikringsselskap, er den forsikrede sannsynligvis nødt til å betale for at medisinske tjenester på det tidspunktet tjenesten ytes. Deretter er det opp til den forsikrede til fil med forsikringsselskapet for forsikringsutbetalinger. Hver politikk har ulike krav til co-betalinger og årlige minimumskrav som må oppfylles før det når valgbarhet for refusjon. Når den forsikrede betaler for medisinske tjenester ut av lommen og så får refusjon, kan det være flere måneder før den forsikrede mottar forfalte beløp basert på insuredâ € ™ s politikk.

Når en bestemt medisinsk leverandør arbeider direkte med et forsikringsselskap, er den forsikrede må signere et oppdrag fordeler dokument med den medisinske leverandøren. Den forsikrede kan være nødvendig å foreta en co-betaling for utførte tjenester på datoen slike tjenester leveres. Den medisinske leverandøren er da ansvarlig for å arbeide med forsikringsselskapet for å motta sin forsikring refusjon betaling.