Hva er forskjellen mellom en CFD og Futures?

May 5  by Eliza

En kontrakt for forskjellen (CFD) er en avtale mellom kjøpere og selgere av et verdipapir. En CFD er en klausul i en futures kontrakt som fastsetter at kjøperen vil betale differansen mellom eiendelens markedsverdi på salgstidspunktet og verdien på kontrakten tid - eller hvis forskjellen er negativ, selger betaler kjøperen. Futureskontrakter uten en CFD representerer en avtale om å kjøpe eller selge en bestemt vare eller finansielt instrument på en forhåndsavtalt pris i fremtiden. En viktig forskjellig mellom CFD og futures er at en CFD er tilgjengelig på en futures kontrakt bare i visse land, inkludert Storbritannia, Nederland, Polen, Singapore, Japan og Australia, for å nevne noen. Futures uten en CFD er tilgjengelige i markeder over hele verden.

Begge futures med en CFD og futures uten en CFD tillate for finansiell spekulasjon om en bestemt vare eller finansielt instrument. Hvis en investor kjøper en sikkerhet eller finansielle derivater med en forventning om at den fremtidige verdien vil være større enn nåverdien, tar investor en lang posisjon; en kort posisjon betyr investoren mener den fremtidige verdien vil være mindre enn nåverdien. Som gjelder en CFD og futures, investorer som er pessimistisk om en sikkerhets fremtidige verdi ta en kort posisjon og selge terminkontrakter. De fleste investorer ta lange posisjoner angående en CFD og futures.

Futures uten en CFD kan gjøres opp enten i kontanter eller ved å levere sikkerhet, og de tar sikte på å sikre kvaliteten og kvantiteten på det underliggende aktiva. Disse er standardisert for å lette handelen på en futures utveksling. En CFD og futures både tillate finansspekulasjon og dag trading, fordi noen investorer kjøpe og selge CFDer og futures med ingen intensjon om noensinne å kjøpe de underliggende verdipapirene.

CFD tilbyr fordelen av å eie sikkerheten med en brøkdel av kostnaden. I markeder der CFDer kan handles, etterligne de noen aksje eller indeks. Mange investorer dag handel i CFD, som de gjør i futures, men CFDer tendens til å bevege seg raskere og utsette investorer til mindre risiko. CFDer er bedre egnet for dag handelsfolk fordi begge CFDer og day trading er raske, kortsiktige investeringer. Futures uten CFDer er også fartsfylt, men ikke i den grad at CFDer er. Uansett om dagen handelsfolk bruke futures eller futures med CFDer, spekulasjon fra intradag tradere i råvaremarkedet omfatter mesteparten av markedsaktivitet og bidrar til å sette prisen for verdens råvarer.