Hva er forskjellen mellom en holde avtalen og en frafallelse av regress?

June 2  by Eliza

En hold harmløs avtale inkludert i en kontrakt gir partiet tilby tjenesten rett til å være fri for ansvar. En frafallelse av regress får en til å gi opp retten til å tillate et forsikringsselskap for å gå inn i posisjonen til kontraktspart på erstatning. Ofte, kontrakter inkluderer begge disse typer klausuler; Men må man bestemme basert på de spesifikke vilkårene for en transaksjon hvis klausuler er hensiktsmessig.

I en kontrakt hvor man mottar tjenester fra en leverandør for omfattende vedlikehold til en eiendel, en holde avtalen ikke foreslått. Når tilbyder gjør reparasjoner eller gjør nødvendig vedlikehold og noe går galt, er partiet mottar tjenesten kommer til å ønske seg retten til gjengjeldelse av noen slag. Hvis partiet mottar tjenesten signert en holde avtalen, ville tjenesteleverandøren ikke være ansvarlig for dårlig service. Mange skjema kontrakter inkluderer en holde avtalen, så det er viktig å gjennomgå dokumentene og finne ut om man er villig til å gi opp retten til erstatning i tilfelle et problem.

Mange byggekontrakter inkluderer en fraskrivelse av regress. Det er kontraktsformer som brukes for alle de forskjellige lag av tjenesteleverandører innen et byggeprosjekt. For at fraskrivelse av regress skal fungere, må hver av kontraktene for hvert lag inneholde vilkår som fungerer sammen. Hvis en kontrakt som maske av kontraktene inkluderer ikke en fraskrivelse av regressklausul, så det kan ugyldiggjøre alle de andre kontrakter. Partene normalt enig i disse forholdene for å tillate en fraskrivelse av regress, som de kjøper en bestemt forsikring for byggeprosjektet og dele kostnadene for slik blant hver av leverandørene.

Servicekontrakter som inkluderer både en holde avtalen og en fraskrivelse av regress klausulen er utviklet for å beskytte tjenesteleverandøren og begrense ansvar fra forsikringskrav. Disse kontraktene ikke splitte risikoen ganske mellom partene. Det er opp til partiet kontrahering for tjenesten for å avgjøre om han eller hun er villig til å gi avkall på retten til erstatning eller gjengjeldelse i tilfelle tjeneste svikt eller andre problemet fra levering av tjenesten. Avhengig av tjenesten blir levert, kan partiet mottar tjenesten godtar slike klausuler. Helst at skader forbundet med en tjeneste kan langt overstige kostnaden for tjenesten, bør partiet kontrahering for tjenesten seriøst vurdere om ikke å inkludere disse to klausuler i en avtale.

  • En hold harmløs avtalen er en juridisk bindende kontrakt designet for å frigjøre en eller flere parter for det juridiske ansvaret.