Hva er forskjellen mellom psykologi og psykiatri?

May 29  by Eliza

Forskjellen mellom psykologi og psykiatri handler om de fokuserer og metoder for hver disiplin. Psykiatri er en medisinsk spesialitet som brukes til å behandle psykiske problemer med underliggende biologiske eller nevrologiske årsaker, for eksempel kjemiske ubalanser i hjernen. Psykologi innebærer behandling av emosjonelle problemer gjennom atferdsterapi som fokuserer på pasientenes tankemønstre. En annen viktigste forskjellen mellom psykologi og psykiatri er ønsket studium for hvert felt. Psykiatere er normalt trent leger som har valgt dette mental helse-feltet som sin konsentrasjon, og psykologer vanligvis har avansert utdannet grader sammen med lisenser til å praktisere psykoterapi i henhold til bestemte retningslinjer.

En forskjellsbehandling av psykiatri er at disse utøverne er lisensiert til å foreskrive visse psykiatriske medisiner. Disse inkluderer antidepressiva og stemningsstabiliserende for pasienter diagnostisert med tilstander som bipolar lidelse eller kronisk depresjon. Psykiatere er også i stand til å teste pasienter for unormal hjerneaktivitet på grunn av en psykisk lidelse. Noen av dem henvise slike pasienter til en radiolog for hjernen imaging skanner som kan avsløre slike biologiske årsaker til unormal atferd eller tankeprosesser. Denne form for medisinsk behandling er vanligvis kombinert med regelmessige snakk terapitimer som ligner på de som finnes i en psykolog praksis.

Noen mennesker tror reseptbelagte medisiner er den eneste merkbare forskjellen mellom psykologi og psykiatri, men realiteten er litt mer komplisert. Selv om psykologi og psykiatri har lignende mål for bedret psykisk helse og følelsesmessige velvære, er psykologi en anvendt vitenskapelig disiplin i stedet for en bestemt gren av medisin. Det har noen røtter i filosofi og låner ideer fra ulike samfunnsvitenskapene også. Psykologer ofte fokus på hvordan pasientenes interaksjoner med andre mennesker påvirke sine ulike mentale prosesser og atferd. I motsetning til det medisinske feltet i psykiatri, tar psykologi også et bredere spekter av faktorer i betraktning om enkelte typer følelsesmessige problemer.

Mange psykologer undersøke personlighet, læringsstiler, og tidligere erfaringer som de forholder seg til disse typer forhold som forstyrrer pasientenes daglige liv. Noen psykisk helsepersonell som studerer både psykiatri og psykologi rapporterer at disse disiplinene involvere ulike synspunkter blant mange utøvere. Mange psykiatere fokusere på bestemte biologiske årsaker til psykiske problemer, mens psykologer ser på forstyrrelser i kognisjon som årsaker til emosjonelle lidelser. Avhengig av individuelle mentale tilstander, noen pasienter også dra nytte av en kombinasjon av behandlinger lånt fra psykologi og psykiatri.

  • Psykiatere er leger som diagnostisere og behandle psykiske lidelser.
  • En psykiater er juridisk lov til å foreskrive medisiner til en pasient.