Hva er forskjellene mellom en vanlig og Restaurant Oven?

July 27  by Eliza

Den primære forskjellen mellom en restaurant ovn og en bolig, er at kommersielle ovner er større og mer holdbar. De må håndtere store mengder mat, slik at flere elementer kan tilberedes samtidig. Den nøyaktige størrelsen og utformingen av hver restaurant ovnen kan variere basert på hvilken type restaurant og de nøyaktige behovene til hver enkelt kjøkken.

En av de viktigste forskjeller mellom en restaurant ovnen og de som anvendes i de fleste hjem, er at de er mer holdbare. De er ofte laget av stål, og de er utstyrt for å håndtere tung bruk. Mens de fleste bolig ovner er brukt en gang eller to ganger per dag, er de som brukes i restauranter ofte brukt kontinuerlig fra tiden restauranten åpner til de stenger. Dette krever en mye mer holdbar bygge, mer praktiske rensefunksjonene, og bedre ventilert enn hva som kreves når matlagingen hjemme.

En annen forskjell mellom en restaurant ovn og bolig modellene er at ovner som brukes i kommersielle sammenhenger er vanligvis mye større i størrelse. De er vanligvis brukt til å lage flere måltider på en gang for ulike kunder. De eksakte størrelse spesifikasjoner vil avhenge av størrelsen på restauranten virksomheten og antall kunder de forventer å tjene på en gang. Det kan være regler i visse områder dikterer størrelsen en ovn skal være for kommersiell bruk.

Mange restaurant ovn modellene har ekstra funksjoner som ikke finnes i de fleste bolig ovner. For eksempel bør de være i stand til å varme veldig raskt til høye temperaturer for raskere koker tider og mer grundig varmeopptak. Dette gjør at kokker til å lage mat og trygt raskere enn man kunne gjøre ved hjelp av et bolig ovn. De er også vanligvis utformet for å være energisparende. Siden restaurant ovner er vanligvis operert i flere timer av gangen, er det viktig at de bruker så lite strøm som mulig for å redusere restaurant eiernes energikostnader.

Andre funksjoner som kan inngå i en restaurant ovn inkluderer varmebestandig knotter, termiske effektive materialer som holder på varmen, til damp dempere holde i skarp tekstur av ferske matvarer, og buet innvendig form. De nøyaktige spesifikasjonene vil variere basert på den type mat å være forberedt. Mange restauranter implementere mer enn én ovn for maksimal effektivitet og ideelle matlaging temperaturer for ulike typer mat.