Hva er fremgangsmåten for rapportering hvitvaskings?

May 15  by Eliza

Trinnene for rapportering hvitvasking kan være forskjellig, avhengig av landet. Hvert land har sine egne retningslinjer, lover og ansvarlige etater. I USA, rapporter vanligvis laget til Federal Bureau of Investigations (FBI), og den ansvarlige organ i Storbritannia er Serious Organized Crime Agency (SOCA). Det er vanligvis en rapport skjema å fylle ut, som kan omfatte en rekke identifiserende informasjon om den mistenkte penger launderer. For å fastslå den nøyaktige fremgangsmåten for rapportering av hvitvasking av penger, kan det være nyttig å ta kontakt med de rette myndigheter eller besøke deres hjemmeside.

For å beholde noen slags personlig beskyttelse, kan det første skrittet i å rapportere hvitvasking være å kontakte en advokat. En juridisk ekspert kan vanligvis gi råd om hvordan å rapportere mistenkte ulovlige aktiviteter, og kan være i stand til å hjelpe skjerme reporter fra eventuelle negative konsekvenser. Det kan også være nyttig for å få juridisk råd om hvordan du får tak inkriminerende bevis som vil være nyttig i retten. Dette er ikke en helt nødvendig skritt, siden det er vanligvis mulig å gå direkte til de rette myndigheter.

Før du går til myndighetene og rapportering hvitvasking av penger, kan det være nyttig å samle så mye informasjon som mulig. Dette kan omfatte identiteten til den mistenkte launderer og noen detaljer om transaksjonene som lovlig kan oppnås. Informasjon som dette kan være medvirkende i politimyndigheter ser inn i saken, og kan også hjelpe skaffe en overbevisning senere.

Det neste trinnet er vanligvis å identifisere den riktige politimyndigheter for rapportering av hvitvasking av penger i et bestemt land eller locale. Dette er vanligvis FBI i USA eller SOCA i Storbritannia, og heller vil være i stand til å oversende saken til de riktige lokale myndigheter. Etter fastsettelse av ansvarlig regjering enhet, vil det vanligvis være rapportere skjemaer å fylle ut. Det er der informasjon om kriminalitet kan komme godt med, siden skjemaene vil vanligvis kreve en rekke opplysninger som kan identifisere den mistenkte launderer og eventuelle potensielt kriminelle transaksjoner.

Ved rapportering av hvitvasking av penger, kan det tilgjengelig informasjon om den mistenkte og kriminalitet påvirke hvilken type rapport som vil bli arkivert. All informasjon kan være nyttig, men i Storbritannia en begrenset intelligens verdi rapport vil typisk være arkivert hvis det er mistanke om, men en mangel på bevis. Dette kan likevel bidra til å identifisere potensiell kriminell aktivitet, men mer utfyllende informasjon kan være mer nyttig.

  • En juridisk ekspert kan vanligvis gi råd om hvordan å rapportere mistenkte ulovlige aktiviteter, og kan være i stand til å hjelpe skjerme reporter fra eventuelle negative konsekvenser.