Hva er frontallappen degenerasjon?

July 3  by Eliza

Frontallappen degenerasjon er en form for skade på frontallappen i hjernen hvor en eller begge frontallappene begynner å bli svekket. Degenerative tilstander som dette er progressive og vil bli verre over tid. En rekke forhold kan føre til frontallappen degenerasjon, og den mest hensiktsmessige behandlingen tilnærming kan variere. Hvis en pasient begynner å vise symptomer, kan en lege anbefale en grundig nevrologisk rådføre å lære mer om pasientens hjerne og baseline nivå av kognitiv funksjon.

Pasienter med frontallappen degenerasjon kan oppleve en tidlig debut, spesielt hvis det er relatert til narkotika eller alkohol misbruk. Tilstander som Picks sykdom og primær progressiv afasi, begge assosiert med frontallappen degenerasjon, vanligvis dukker opp tidligere enn Alzheimers sykdom, men er noen ganger forveksles med det. Pasientene kan også utvikle denne tilstanden i forbindelse med bevegelsesforstyrrelser som Parkinsons eller amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Noen ganger frontallappen degenerasjon er forvekslet for psykiske lidelser som schizofreni, og det er viktig å vurdere dette som en mulig diagnose hvis en pasient ikke reagerer som forventet til mental helse behandling.

I frontallappen degenerasjon, pasienter begynner å utvikle atferdsendringer. Deres minne ofte forblir intakt, men de kan oppleve atferds utbrudd og problemer med sine sosiale ferdigheter. Noen pasienter kan ha problemer med kritisk tenkning og resonnement. De mangler også motivasjon til å engasjere seg i oppgaver som rutinemessige daglige aktiviteter. Noen pasienter har afasi og kan utvikle bevegelsesforstyrrelser, spesielt motoriske forstyrrelser som gjør det vanskelig å kontrollere hendene.

Tegn på frontallappen degenerasjon kan være synlig på en medisinsk avbildning studie. En lege kan anbefale noen tester for å finne ut hva som forårsaket skaden til frontallappen. Mens det ikke er mulig å reversere hjerneskade, kan pasienten være i stand til å stanse degenerasjon med behandlingen. De kan også få nødvendig behandling for å gjenopprette ferdigheter. Terapi kan inkludere økter med psykologer for å utvikle coping teknikker samt fysioterapi for å bedre koordineringen.

En pasient med frontallappen degenerasjon kan ha en variabel prognose. Noen pasienter kan stabilisere og kunne opprettholde selvstendige levende ferdigheter, selv om de kan kreve noe støtte med alderen. Andre pasienter har alvorlig og raskt utvikle demens. De kan trenge sykehusinnleggelse og utvidet innleggelse omsorg. Disse pasientene kan være kvalifisert for økonomisk bistand med den begrunnelse at den hjerneskade er en funksjonshemming. Pasienter med arbeidsrelatert eller tjeneste bundet sykdom kan være lurt å vurdere å sende et krav mot sine tidligere arbeidsgivere for å få erstatning og ytterligere fordeler.

  • Frontallappen degenerasjon oppstår når en eller begge frontallappene begynner å bli svekket.
  • Personer med frontallappen degenerasjon kan oppleve tap av muskelkontroll er nødvendig for å utføre vanlige oppgaver, for eksempel tannpuss.
  • En pasient med frontallappen degenerasjon kan utvikle alvorlig og raskt utvikle demens.
  • Atferds outburts kan oppleves av en person som lider av frontallappen degenerasjon.
  • Tidlig utbruddet av frontallappen degenerasjon kan være relatert til alkoholmisbruk.
  • Noen pasienter som lider av frontallappen degenerasjon kan oppleve en reduksjon i finmotorikk.