Hva er Full fullmakt?

June 20  by Eliza

En full fullmakt er et dokument der en rektor gir en person han utpeker som hans agent makt til å håndtere sine saker. Agenten, som kan være hvem som helst rektor velger, gis fullmakt til å handle på Principala € ™ s vegne i en rekke omstendigheter. Med dette dokumentet, har rektor agent full myndighet til å foreta økonomiske og medisinske avgjørelser for rektor. Dette inkluderer vanligvis vedtak om kontroll og overføring av penger og eiendeler.

Vanligvis anser en person nøye sine muligheter før han velger å gi en komplett fullmakt. Dette skyldes det faktum at det gir agenten myndighet til å fatte beslutninger om alle situasjoner som påvirker rektor. For eksempel kan han treffe beslutninger om medisinsk behandling, håndtere viktigste investeringer, og til og med få tilgang til sine bankbokser. Agenten kan inngå kontrakter på vegne av rektor eller avslutte de som allerede er i kraft. Han kan til og med sende den Principala € ™ s selvangivelse og ta avgjørelser for ham angående fordeler gitt av regjeringen.

I de fleste tilfeller tar en full fullmakt i kraft så snart den er utført. Dette er ikke alltid tilfelle, imidlertid, og i noen tilfeller kan en person lage en fullmakt som bare får virkning når oppdragsgiver ikke er i stand til å håndtere sine egne saker. Denne type fullmakt, kalt en springing fullmakt, kan tre i kraft når en person blir syk eller har kirurgi og vil bli uføre ​​for en tid.

En fullmakt kan forbli på plass på ubestemt tid, eller det kan bli opphevet av rektor når som helst. For eksempel kan oppdragsgiver tilbakekalle det hvis han føler agenten gjør en dårlig jobb med å handle på hans vegne, eller hvis han ikke lenger trenger Agenta € ™ s hjelp. Man kan også ende hvis rektor er erklært inhabil. I tillegg fullmakter alltid ender når rektor dør. Noen fullmakter slutten når rektor er uføre, selv om det er mulig å lage en som forblir i kraft i et slikt tilfelle. Denne type dokumenter er referert til som en holdbar fullmakt.

Ofte, folk vil heller ikke gi en annen part full kraft til å handle på deres vegne, slik at de kan skape begrensede fullmakter i stedet. I et slikt tilfelle kan en person gi agenten hans rett til å ta avgjørelser og iverksette tiltak i enkelte områder av livet hans, men ikke andre. For eksempel kan en person lage en begrenset fullmakt som gir agenten rett til å foreta investeringsbeslutninger for en bestemt konto i stedet for et tillater ham tilgang til alle sine kontoer.

  • En full fullmakt er et dokument der en rektor gir en spesielt oppnevnt person makt til å håndtere sine saker.