Hva er fullført Operations forsikring?

August 12  by Eliza

Fullført operasjoner forsikring er en type forsikring som ofte blir brukt til å dekke forpliktelsen av en entreprenør i tilfelle en ulykke skjer i løpet av et prosjekt, eller selv etter et prosjekt er fullført, hvis ulykken er forårsaket av resultatene av projisere seg selv. Mens ansvar av denne typen er ofte inkludert i et generelt ansvar politikk, kan entreprenører kjøpe ferdig operasjoner forsikring som et middel til å utvide beskyttelsesnivået forbundet med et gitt prosjekt. Denne strategien gjør det mulig å dekke hendelser som kan eller ikke kan bli dekket under vilkårene i den generelle ansvar dekning.

Bestemmelsene innenfor en fullført operasjoner forsikring plan er vanligvis fokusert på problemer som kan oppstå når prosjektet anses som fullført. Det er ikke uvanlig for teksten i forsikringsavtalen å definere hva som menes med en fullført operasjon eller prosjekt. For eksempel kan de vilkår om at det i orden for en operasjon for å betraktes som komplett, både entreprenøren og kunden må vurdere alle dekket operasjoner fullført, og at kunden har tatt besittelse av lokalene. Mange politikk vil også presisere at i tillegg til å være komplett, har bygningen blitt brukt til sitt formål og at skaden i spørsmålet oppsto fra hva som ville bli betraktet som standard og fornuftig bruk.

Som med mange typer ansvarsforsikring, kan en fullført operasjoner forsikring beskytte entreprenøren fra å miste en god del penger i en rettssak, eller til og med i et gruppesøksmål dress. Omfanget av dekningen vil variere, men ofte inneholder bestemmelser som adresserer saker som defekter i materialer som brukes til å bygge byggverk. De politiske bestemmelser kan også ta feil i det elektriske eller noen andre interne system som fører til skade på bygning eller til en beboer av den bygningen. Noen retningslinjer vil selv dekke feil på entreprenøren for å gi rettferdig advarsel til eiere av hvordan å opprettholde og administrere bygningen og dens systemer skal.

Av hensikten med fullført operasjoner forsikring er å sikre at entreprenøren er i stand til å avgjøre påstandene uten å undergrave den finansielle stabiliteten i hans eller hennes virksomhet. Samtidig gjør forsikringsdekningen også det mulig for eventuelle skader eller skader som følge av den virksomhet som drives av entreprenøren å bli kompensert ved en rettferdig nivå. Ved å gjennomføre denne type ansvarsforsikret, kan eventuelle straffbare skader vurdert av en domstol gjøres opp, og entreprenøren kan fortsette å drive virksomheten. Mens fullførte operasjoner forsikring er dyrt, er ett krav vanligvis nok til å rettferdiggjøre bekostning.

  • En entreprenør bindingen er en økonomisk sikkerhet for at en entreprenør skal gjennomføre en jobb til en kundes tilfredshet.
  • Fullført operasjoner forsikring er en type forsikring som ofte blir brukt til å dekke forpliktelsen av en entreprenør i tilfelle en ulykke skjer i løpet av et prosjekt.