Hva er Fundamental aksjeanalyse?

July 7  by Eliza

Fundamental aksjeanalyse er en prosess som brukes til å velge aksjer, noe som krever investor å studere visse aspekter av selskapet å utstede aksjer. Disse aspektene er kjent som det grunnleggende, og de er generelt antatt av visse investorer for å avsløre den faktiske verdien av et selskap bedre enn sin aksjekurs. Den faktiske verdien av et selskap er dens egenverdi, og sammenligne den med aksjekursen vil indikere om en aksje er overpriset eller undervurdert. Noen av attributtene studert under en fundamental aksjeanalyse er neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer, finansielle forholdstall, og mindre konkrete aspekter av et selskap som lederskap og rådende markedsforhold.

Det er mange forskjellige måter å velge en aksje, men en av de mest solide metoder er å studere all relevant informasjon som kan finnes på selskapets utstedte aksjer. Ved å gjøre dette, bør investorer være i stand til å fortelle ikke bare hva et selskap er verdt på det nåværende tidspunkt, men de bør også ha et grovt anslag på hvordan selskapet kan gjøre i fremtiden. Studere ins og outs av et selskap er en prosess som kalles en fundamental aksjeanalyse.

Det er viktig å forstå hvordan en fundamental aksjeanalyse skiller seg fra en teknisk analyse, som er den andre hovedmetoden som brukes av investorer til å plukke aksjer. Mens en fundamental analyse tar hensyn til all informasjon rundt et selskap, er en teknisk analyse ikke opptatt av noe av det. I stedet er en teknisk analyse mer opptatt av hvordan prisen på en aksje har utført i det siste, og hvordan det tidligere resultater spår sin fremtidige resultater.

Sentralt i en fundamental aksjeanalyse er begrepet egenverdi. Ideen om egenverdi er at en aksje skal være verdt til sine investorer hva det er verdt for sine eiere, da aksjonærene i hovedsak har en liten del av eierskapet. Selskapets eiere er opptatt av hvor mye profitt de mottar. Som et resultat av de mest lønnsomme selskapene er det mest verdifulle for investorer, uavhengig av hva dagens aksjekurser kan være.

Når du utfører en fundamental aksjeanalyse, er det mange forskjellige grunnleggende som en investor kan velge å få en idé om et selskap er verdt. Diskontert kontantstrøm er et estimat av et selskaps overskudd når man tar hensyn til det faktum inflasjons faktorer som forårsaker penger å miste verdi over tid. Finansielle forholdstall ta to stykker av finansiell informasjon og gjøre dem om til matematiske forholdstall for å gi enkel sammenligning mellom selskapene. Endelig kan kvalitativ analyse av faktorer som selskapets ledelse og markedsføring strategier være en viktig del av fundamental analyse.

  • Fundamental aksjeanalyse er en prosess som brukes til å velge aksjer, noe som krever investor å studere visse aspekter av selskapet å utstede aksjer.