Hva er funksjonen til metafor i Art?

September 26  by Eliza

Funksjonen av en metafor i kunst, enten i maleri, skulptur, eller skrive, er generelt å fremkalle en viss følelse eller tanke på en som leser eller vitner arbeidet. Metaforer bruker symbolikk og sammenligninger for å styrke et punkt, og de kan også fungere til å representere visse ideer eller tanker. Visuelle metaforer kan være opplagt eller abstrakt, avhengig av kunstnerens følelser, ideer eller erfaringer.

Ett vanlig eksempel på en metafor i kunsten er bruk av et kors eller krusifiks. Dette symbolet er vanligvis brukes til å representere kristendommen eller visse aspekter ved troen, for eksempel fred, håp, frelse, dom, eller fordømmelse. Den nøyaktige betydningen bak en visuell metafor i kunsten vil være avhengig av sinnstilstand og følelser av kunstneren som skapte arbeid. For eksempel kan en kristen maleren se korset som en metafor for håp, mens noen har følt dømt eller latterliggjort av menigheten kan se på det som symboliserer undertrykkelse eller fordømmelse.

I litteraturen, er metaforer ofte brukt for å bevise et poeng eller legge til beskrivelse til et punkt. For eksempel, hvis forfatteren beskriver noen som er sint eller grinete, kan hun skrive "han var en bjørn" for å symbolisere dette konseptet. Poesi gjør også mye bruk av metaforer, som gjør de fleste skjønnlitterære verk for å hjelpe leserne føler seg mer knyttet til tid og sted av historien blir fortalt. Samlet, er bruk av en metafor i kunst av enhver form for å engasjere et publikum på et dypere nivå.

Selv bruker en metafor i kunst er en av de mest effektive måtene å legge dypere mening eller en større følelse av tilstedeværelse for publikum av et verk, er det også en av de vanskeligste elementene for å innlemme. I fiksjon, bør metaforen være lett å forstå, slik at leseren får en sterkere og klarere idé om hva forfatteren prøver å si. Metaforer som er for abstrakt eller forvirrende vil ha motsatt effekt.

I maleri og lignende visuelle kunstarter, er det ofte ingen slike restriksjoner for bruk av metaforer. Abstrakte malerier kan funksjonen symboler som synes fullstendig irrelevant for dem av maleriet på overflaten, men som kan holde en spesiell betydning for kunstneren. I tillegg er mange kunstnere skildre metaforiske symboler eller bilder som kan tas i mer enn én måte. Dette gjør at betrakteren til å bli mer engasjert i arbeidet fordi det tillater ham å tyde hva arbeidet betyr for ham.

  • Metaforer i abstrakt kunst er ment å fremkalle visse følelser eller tanker.