Hva er fysikkeksperimenter?

October 8  by Eliza

Fysikkeksperimenter er vant til å observere fysiske fenomener i kontrollerte situasjoner for å skjelne informasjon om hvordan universet. Noen fysikkeksperimenter har blitt utført mange ganger, og brukes for pedagogiske formål, mens noen blir gjennomført for første gang, og søke å finne mer informasjon om universets natur. Mye av moderne fysikk er opptatt bare med ubeviselige matematiske ligninger, men innen eksperimentell fysikk er integrert i det brede feltet av fysikk.

Fysikkstudenter fra tidlig videregående skole gjennom alle stadier av deres studier gjennomfører regelmessig fysikkeksperimenter. I videregående skole, eksperimentene tjener vanligvis å demonstrere og bevise enkle fysiske prinsipper til studentene. De er generelt opptatt av generelle emner som tyngdekraften eller roterende bevegelse. Andre vanlige adressert temaer er elektrisitet og flytende bevegelse.

I college, er de fleste klasserom fysikk kurs kombinert med fysikklaboratorier. I slike lab kurs, studenter gjennomføre en rekke eksperimenter som tilsvarer emnene lært i klasserommet. Generelt sett disse temaene er mer avansert enn de undervist i videregående skole kurs. Forsøkene er tilsvarende mer strenge og mer avansert. De dekker temaer som ligner de undervist i videregående skole, men de har mye mer dybde.

Fysikere har blitt teoretisere og arbeider med å lage en matematisk modell av universet for en meget lang tid. De foreslåtte matematiske forklaringer på fysiske fenomener har en tendens til å være tiårene av forskernes evner til å eksperimentelt verifisere dem. For eksempel utviklet Einstein sine teorier om spesielle relativitetsteori og generell relativitetsteori i 1906 og 1916, henholdsvis. Mens deler av disse teorier er blitt eksperimentelt påvist, er det fortsatt aspekter av dem som bare eksisterer i form av matematiske ligninger.

Det blir stadig mer kostbart å gjennomføre effektive fysikkeksperimenter som emner for studien har en tendens til å være enten utrolig liten eller utrolig massiv. For eksempel ble Large Hadron Collider konstruert for å bevise eksistensen av Higgs-Boson partikkelen ved å kollidere andre utrolig små partikler og undersøke resultatene av kollisjonen. Kostnaden for Collider, før du selv vurderer den massive mengden energi som kreves for å kjøre den, er i de milliarder av dollar.

The Large Hadron Collider, til tross for sin pris, er et utmerket eksempel på hva et fysikkeksperiment er. Dens formål er å kollidere partikler og observere hvilke resultater fra kollisjonen. Det gjør det under meget kontrollerte forhold-hele apparatet holdes ved en bestemt temperatur, og partiklene blir akselerert til meget spesifikke hastigheter. Som i andre vitenskapelige eksperimenter, gjør at Large Hadron Collider forskere å observere et naturlig fenomen under kontrollerte omstendigheter. De kan trekke sine egne konklusjoner fra hva de observerer.

  • Mange av konsekvensene av Albert Einsteins teorier har bare nylig blitt bekreftet av eksperimenter.
  • Eksperimenter kan anvendes til å observere fysiske fenomener i et kontrollert miljø.