Hva er gate Sanitation?

April 19  by Eliza

Street sanitær er prosessen med å fjerne søppel og rusk fra bedrifter, boliger, kommunale bygg, og gatene i en by eller bygd. I de fleste tilfeller vil imidlertid en sanitær avdeling drives av kommunen håndterer prosessen med å holde gatene ren. Den nøyaktige omfanget av tjenester som tilbys som en del av sanitær tjenesten vil variere, avhengig av evnen til kommunen for å gi disse tjenestene.

Hovedfokus for gate sanitær er vedlikehold av miljøhygiene i samfunnet. Ved å fjerne søppel og annet rusk fra gatene og bygningene i byen eller byen, er det mindre sjanse for kasserte materialer for å skape en helsefare. Som et resultat, kan denne formen for miljøtjenester bli sett på som en viktig måte å forbedre helsen til alle som bor og arbeider innenfor det geografiske jurisdiksjon sanitær avdeling.

Hver kommune utvikler og opererer gaten sanitær innsats i samsvar med behovene i samfunnet. En vanlig komponent er vanlig søppel samling. Mange jurisdiksjoner forsyne boliger og kommersielle kunder med beholdere som brukes til å fjerne søppel fra innsiden av bygningen. På bestemte tidspunkter i løpet av uken, renovasjonsarbeidere samle søppel og transportere den til et sted avsatt til å motta kasserte gjenstander. Noen steder er dette en dumpingplass eies og drives av byen. Andre byer velger å lage deponier, mens atter andre benytter metoder som å brenne avfallet for å kvitte seg med det.

Men går gate sanitær utover bare å samle søppel. I mange byer og tettsteder, den sanitær innsats innebærer også å rense gatene, med manuell eller tungt utstyr. Street feiende kan gjennomføres på en konsistent basis, eller benyttes etter forekomst av noen civic hendelse, for eksempel en parade. I enkelte lokaliteter, gate sanitær innebærer også å rydde gatene i snøen i vintermånedene.

Sammen med søppelrydding og gatefeiing kan gate sanitær også omfatte fjerning av verksted avfall, for eksempel lemmer, busk utklipp og andre naturlige elementer. Avhengig av lokal jurisdiksjon, kan innsamling av verftet avfall oppstår samtidig som søppelrydding. Andre ganger, kan samlingen være på forespørsel, eller finne sted på et bestemt tidspunkt i uken. Det bør bemerkes at noen jurisdiksjoner kreve et gebyr for denne type gate sanitær.

I de siste tiårene har enkelte byer og tettsteder gjort resirkulering samling del av gaten sanitær prosessen. Borgere er utstyrt med poser som å plassere elementer som byen, resirkulert tiden. Elementene kan være klart glass, papir eller plast beholdere som melk jugs. Resirkulerbare elementer er ikke plassert i søppelbeholdere, og er dermed lett å identifisere i innsamlingsprosessen.

  • Noen sanitærprogrammer spesialister på å samle verksted og annet organisk avfall.
  • Ved å fjerne søppel og annet rusk fra gatene og bygningene i byen eller byen, er det mindre sjanse for kasserte materialer for å skape en helsefare.
  • Renovasjonsarbeidere er ansvarlig for vanlig søppel fjerning.