Hva er Gene Cloning?

September 12  by Eliza

Genkloning tillater forskere å generere kopier av et gen av interesse for videre studier, bruk i medisinsk testing, eller terapi. Det innebærer en rekke trinn for å skille ut genet og forplanter den. Vitenskapelige laboratorier kan utføre denne tjenesten ved forespørsel om kunder og forskere kan også gjøre det i sine egne anlegg, hvis de har det nødvendige utstyret. En fordel å bruke en tredjepart lab kan økes påliteligheten av studieresultater.

Det første trinnet i genkloning innebærer behandling av deoksyribonukleinsyre (DNA) med det som er kjent som restriksjonsenzymer. Disse kjemiske forbindelser avklipt DNA på bestemte punkter, på jakt etter spesielle strenger av enkelte aminosyrer som indikerer pauser mellom ulike deler av genomet. Den fragmenterte DNA kan blandes med plasmider, spesialiserte proteiner, etter at plasmidene er behandlet med egne restriksjonsenzymer. Fragmenter på enden av DNA klinke til åpninger i plasmidet og de smelter sammen ved hjelp av et annet enzym.

De behandlede plasmider som kan settes inn i bakterier for å skape en genetisk bibliotek. Bakterier er allerede designet for å bruke plasmider å utveksle og dele genetisk informasjon. Når de har blitt behandlet, forskere kan kultur dem og enkelt ut organismer produserer spesifikke gener. De oppfordrer koloniene produserer genet til å vokse slik at de kan hente ut og rense den. Genkloning frembringer en rekke identiske kopier av den samme genetiske sekvens.

Forskere kan bruke genkloning for en rekke aktiviteter. Disse kan variere fra ren vitenskapelig forskning for å lære mer om bygging av DNA til aktive studier for å behandle bestemte medisinske tilstander. For eksempel kan de sammenligne og gener kontrast for å finne ut hva som skjer når feil i genomet forplante. Denne informasjonen kan hjelpe forskerne utvikle genetisk testing for å identifisere sykdommen, og arbeide på behandlinger for å løse spesifikke genetiske forhold. Gene bibliotekene kan også lagres for fremtidig referanse og flere prosjekter.

Tight kontroller er nødvendig med genkloning. Forskere bruker spesialdesignede plasmider og bakterier for å øke nøyaktighet og pålitelighet. De nøye overvåke forholdene i laboratoriet for å unngå å introdusere forurensning eller skade på DNA, da dette kan føre til feil. Hvis ikke fanget, kanskje feilene forurense nåværende og fremtidig forskning, og kan føre til betydelige problemer. Periodiske tester, inkludert tredjeparts vurdering av genetisk materiale, kan bidra til å identifisere problemer med klonede gener og prøver å tillate forskere å fange disse problemene tidlig.

  • Mange vitenskapelige laboratorier kan utføre genkloning.
  • Det første trinnet i genkloning innbefatter behandling av DNA med enzymer.