Hva er global oppvarming Awareness?

September 29  by Eliza

Global oppvarming bevissthet er å forstå bekymringene om, og problemstillinger rundt, global klimaoppvarming. Det er viktig fordi det er nødvendig for å bli klar over disse problemene for å vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å løse problemet. Bevissthet er også nødvendig for å diskutere global oppvarming siden det er motstridende syn på saken, og hele faget har vært noe omstridt.

Folk på begge sider av den globale oppvarmingen debatten vanligvis er enige om at klimaet er i endring. Uenigheten kommer oftest inn i bildet når finne årsaken til denne endringen. Noen føler global oppvarming og klimaendringer er bare en normal syklus jorden går gjennom med jevne mellomrom, mens andre føler at menneskehetens fotavtrykk på jorden er akselererende klimaendringer.

Selv om avtalen kan aldri nås, er global oppvarming bevissthet fortsatt behov for, slik at de som er berørt kan håndtere disse endringene, uansett hva årsaken kan være. De som bor i nærheten av kystlinjer bør bli oppmerksomme på at global oppvarming kan føre til en økning i voldelig vær og flom. Andre områder av jorden opplever alvorlig tørke. Endringer i værmønstre kan påvirke overlevelsesevnen til avlinger og lokalsamfunn som er avhengige av dem. Global oppvarming bevissthet hjelper folk som potensielt kan bli påvirket av klimaoppvarming til å forberede seg.

Global oppvarming bevissthet er også viktig på nasjonalt og globalt nivå. Regjeringer trenger for å bli klar over de katastrofale hendelser som kan streiken deres land og folk som følge av klimaendringer. Debatten raser videre om hvorvidt klimakvoter og alternativ energi vil ha nevneverdig effekt på den globale oppvarmingen. Likevel, de fleste vil trolig være enige om at global oppvarming bevissthet må fremmes, om ikke for forebygging, da så folk er informert om mulige konsekvenser, og planer kan utvikles for utvinning og overlevelse.

Global oppvarming er et alvorlig problem. Global oppvarming bevissthet blir undervist i mange skoler, og brakt til publikums oppmerksomhet gjennom media. Mange "grønne" selskaper kommer frem med sine egne ideer for å bremse den globale oppvarmingen og hjelpe menneskeheten bli mer miljøvennlige mot jorden.

Øke ens global oppvarming bevissthet er ikke vanskelig. Det finnes mange bøker og dokumentarer som diskuterer global oppvarming og klimaendringer. Leser alle synspunkter kan gi en person en godt avrundet bakgrunn på sakene, og bedre forberede ham eller henne for å diskutere global oppvarming og tilby løsninger på et personlig og samfunnsnivå.

  • Kjemikalier som finnes i spraybokser bidrar til global oppvarming.
  • Å bytte til energieffektive CFL lys kan hjelpe langsom global oppvarming.