Hva Er GRE®?

March 25  by Eliza

GRE® står for Graduate Records Examination; det er en multiple-choice og standardisert test gitt av Educational Testing Service. Høyskoler og universiteter bruker resultatene av GRE® for å hjelpe dem å avgjøre hvilke studenter til å godta deres graduate programmer. Derfor er det ligner på den velkjente SAT test bortsett fra at GRE® brukes for aksept for å oppgradere i stedet for undervisning. Den GRE® er en datastyrt test som kan tas hos autoriserte testsentre på nesten enhver tid i løpet av året.

Den GRE® er ment å teste generelle evner i motsetning til spesifikk kunnskap om et emne, selv om en grundig forståelse av mindre felles vokabular er gunstig. Mange skyld GRE® for ikke å teste for ferdigheter og kunnskap som vil gi bedre garanti for suksess i gradsstudier; til tross for kontroversen, skoler fortsatt stole på GRE® fordi det er en av de få allment tilgjengelige standardiserte tester som tillater dem å sammenligne alle søkere på en enkel beregning.

Det er flere deler av testen som vist nedenfor:

Matematikk

Verbal

Skrive

  • GRE er ment å vurdere test-taker generelle evner, ikke spesifikk kunnskap.
  • GRE er en flervalgstest.
  • Leseforståelse er ett område testet på GRE.