Hva er grunnleggende investeringsanalyse?

October 16  by Eliza

Fundamental investeringsanalyse er en prosedyre der en potensiell investor foretar en studie eller evaluering av en organisasjon eller næringslivet før du tar noen beslutninger om investering. Hovedformålet med en grunnleggende investeringsanalyse er å sikre investor at virksomheten er en verdig venture. For eksempel, hvis en investor kjøper noen aksjer i ABC selskap, kan en slik investor ta tilrådelig forretningsavgjørelse til å gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse av organisasjonen.

En slik grunnleggende investeringsanalyse vil nødvendigvis omfatte en vurdering av verdiene i selskapet? € ™ s aksjer på aksjemarkedet, netto fortjeneste, størrelse, vekst, svakheter, styrker og fremtidige prognoser. Et av verktøyene for å gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse er den styrker, svakheter, muligheter, trusler (SWOT) verktøyet. En anvendelse av de grunnleggende prinsippene i SWOT til en potensiell selskapet vil tillate investor å avgjøre om et slikt selskap er en god investering. Styrkene i selskapet kan inkludere faktorer som sin rekkevidde og omfanget av virksomheten, mens svakhetene kan omfatte manglende bruk av dagens teknologi. Muligheter kan inkludere nye utenlandske markeder, mens trusler kan omfatte en reduksjon i etterspørselen av forbrukere.

Bortsett fra et selskap, kan en investor gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse i et næringsliv med sikte på å finne ut potensialene eller fallgruvene. For eksempel kan en investor som ønsker å investere i olje- og gassektoren gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse på sektoren generelt og ikke på bare ett selskap. En slik investor prøver kanskje å sette opp et selskap som er relatert til at industrien og prøver å finne ut hvor lønnsomt eller vellykket en slik business venture ville være.

Kontantstrømoppstillingen av et selskap er en av de viktigste aspektene som er studert i løpet av en analyse av selskapet. Kontantstrømmen er tilsig av penger inn i selskapet samt utstrømningen. En analyse av kontantstrømmen i selskapet vil bidra til å avsløre nivået av sin soliditet. En god kontantstrøm innebærer at selskapet er sterk økonomisk eller løsemiddel, mens en dårlig kontantstrøm betyr at selskapet kan være insolvent eller økonomisk svak. Kontantstrømmen hjelper også i inngåelse av fremtidige prognoser angående mulige fremtidige forventninger. Dette gjør det mulig for selskapet og potensielle investorer til å gjøre fradrag om overlevelse og suksess for selskapet.

  • Et av verktøyene for å gjennomføre en grunnleggende investeringsanalyse er SWOT-verktøyet.
  • En grunnleggende investeringsanalyse vil omfatte en vurdering av verdiene i selskapet? € ™ s aksjer på børsen.