Hva er Grunnvann Assessment?

July 17  by Eliza

Grunnvann vurdering er en praksis der akviferer er studert, kartlagt og vurdert for kvalitet. Denne praksisen er vanligvis foretatt av geologer og hydrologer. Offentlige etater ofte gjennomføre grunnvanns vurderinger i den hensikt å identifisere flere kilder til grunnvann for bruk på mennesker, og slike vurderinger kan også være nødvendig før landet kan utvikles, for å bekrefte at det er nok vann til å støtte menneskelig aktivitet på land. Eksperter i grunnvann vurdering kan jobbe for regjeringen, private konsulentfirmaer, og som uavhengige kontraktører.

Grunnvann er en kritisk viktig ressurs. Jorden kan være dekket i mye vann, men mest av at vann ikke er tilgjengelig eller brukbare. Grunnvannsressurser er spesielt tynn, fordi det kan ta lang tid for grunnvann å lade opp, og grunnvanns er sårbare for forurensning og overforbruk. Derfor er en av de viktigste målene for grunnvann vurdering for å gi beskyttelse for å sikre at grunnvannet ikke er overbeskattet, og at lokalsamfunn forstår at betydningen av vokter sitt grunnvann.

Grunnvanns vurderinger vanligvis starte med en generell undersøkelse som kan inneholde dokumentasjon fra tidligere undersøkelser på stedet, flybilder undersøkelser og undersøkelser utført på foten. Undersøkelsen brukes til å lage et fullstendig bilde av akvifer og omgivelsene, slik at folk kan lære om i hvilken sammenheng grunnvann skjer. I løpet av undersøkelsen, kan folk forsøke å identifisere en lade punkt, se etter områder der grunnvannet når overflaten, og identifisere brønner og kilder som allerede er aktive.

En del av kartleggingen prosessen inkluderer en bestemmelse av hvor mye en akvifer holder, og hvor mye vann kan trygt fjernes før akvifer vil bli kompromittert. Programvare modellering er ofte brukt for dette, for å skape et bilde av akvifer og leke med ulike potensielle scenarier. Denne beregningen kan få svært kompleks, som ulike typer bruk kan påvirke en akvifer på forskjellige måter. For eksempel kan en akvifer kunne tåle en svært høy grad av bruk, men folk i de høyere områder av akvifer ville kjøre ut av vannet raskt, noe som betyr at hastigheten måtte være begrenset for å sikre at folk i alle høyder kunne tilgang vann.

Praktisering av grunnvann vurdering kan også omfatte vurdering av vannkvaliteten. Grunnvann forurensning er et problem fordi det kan utgjøre en trussel for mennesker eller miljø og helse, noe som gjør identifiseringen av forurensning og dens kilder svært viktig for folk som arbeider med grunnvann. Dersom vannet er forurenset, vil grunnvanns de brukes i prosessen med å utvikle et grunnvanns utbedring plan.