Hva er harmonisk forvrengning?

April 14  by Eliza

Harmonisk forvrengning er deformasjonen av en bølgeform ved uønskede multipler av en opprinnelig frekvens, forårsaker avbrudd i måten bølgeformen opptrer i elektriske kretser, eller lyd, i tilfelle av musikk og lydbølger. Ikke alle multipler, kjent som harmoniske, er dårlig; for eksempel, er den rik, kompleks lyden av musikkinstrumenter resultatet av harmoniske, hvor de produserer lydbølger på multipler i tillegg til det opprinnelige frekvens. I forvrengning, multiplene avbryter signalet, og kan forårsake problemer.

Med elektriske kretser, harmonisk forvrengning forårsaker bølger å endre form og deformere som de beveger seg gjennom systemet. Dette resulterer i spenningsvariasjoner. Sensitivt utstyr kan bli skadet av slike svingninger, og hvis de pigge høy nok, kan et system avsluttet for å beskytte seg selv. I musikk, kan harmonisk forvrengning forstyrre lydkvalitet, forårsaker noe å høres galt eller skape mye bakgrunnsstøy.

Det er en rekke verktøy som mennesker kan bruke for å kontrollere dette fenomenet. Bygge systemer ut av riktige materialer, inkludert ting som ledninger med utmerket ledningsevne, er et viktig skritt. Noen ganger kan folk bruke et filter for å hindre forstyrrelser og problemer med signalet. Det kan også være mulig å foreta justeringer i måten systemet prosesser bølgeformer, og utstyret kan kreve skjerming for å beskytte den mot forstyrrelser.

En måling som kalles total harmonisk forvrengning (THD) blir brukt for å uttrykke graden av forvrengning skjer med en enkelt prosent måling. Folk ønsker å holde dette tallet lavt, vanligvis under en prosent. HiFi stereoanlegg bruke en rekke av teknologi for å kontrollere mengden av harmonisk forvrengning, holde den under nivået det menneskelige øret kan oppfatte. Selv en meget høy kvalitet systemet vil oppleve noen lydbølge deformasjon, men ofte folk ikke legger merke til at det forekommer på et lavt nivå.

Måling harmonisk forvrengning er noen ganger utfordrende. I elektriske systemer, er spesialutstyr som trengs for å få øye på de uønskede harmoniske, mens med stereo-utstyr, er sensitive verktøy laget spesielt for å sjekke om harmonisk forvrengning. Når en tekniker kan identifisere det, kan problemet være svært frustrerende å løse. Finjustering og små justeringer er en viktig del av prosessen, som er å utforske muligheten for å endre utstyr eller komponenter for å se om det blir til roten av problemet. Spesielt når utstyret er i en svært følsom miljø med lav toleranse for forvrengning, teknikere må være veldig forsiktig med installasjon, vedlikehold og reparasjon for å unngå å skape problemer.

  • Harmonisk forvrengning kan være ønskelig for visse rockemusikere.