Hva er hensikten med systemhendelsesloggen?

February 13  by Eliza

Det finnes flere typer av hendelseslogger vedlikeholdes av Windows-operativsystemet. En av disse er systemhendelsesloggen. Denne loggfilen butikker registrering av hendelser som er skrevet av enhetsdrivere. Driverne kan være kommersielle drivere eller tilpassede drivere som du har utviklet selv. Hendelsene skrevet til systemhendelsesloggen kan kjøre gamut fra Tjenestekontrollbehandling hendelser til Windows Update Service arrangementer for å kjøre-time feil hendelser.

Lignende hendelser skrevet til andre hendelseslogger, noen av de viktigste elementene som skrives til systemloggen inneholde dato og klokkeslett når hendelsen inntraff, hendelsen ID, og ​​hendelseskilden. Du vil også være lurt å være oppmerksom på den informasjonen som er lagret i nivå kolonnen, som det viser hvor alvorlig hendelsen logges. (Se figur 1)

Hva er hensikten med systemhendelsesloggen?

Figur 1. Delvis visning av systemhendelsesloggen.

Hendelser kan sees av hendelseslisten, og som standard de er presentert i omvendt kronologisk rekkefølge (dvs. er den siste hendelsen på toppen). Du kan imidlertid sortere hendelsene etter noen av hendelses kolonner ved kolonneoverskriften klikke.

Dette tipset (12939) gjelder for Windows 7.