Hva er HIV Epidemiology?

July 14  by Eliza

HIV epidemiologiske studier hvordan hiv smitter over hele verden, samt måter som virusâ € ™ spredningen er best kontrollerte. Forståelse epidemisk sykdom fører så vel som sosiale og helsedeterminanter er viktige fagområder, særlig som hver er knyttet til hiv / aids. Ved å forstå epidemiologien av hver, leger og annet helsepersonell talsmenn er i stand til å bremse infeksjonsrater mens en kur er søkt. Forskere som spesialiserer seg på HIV epidemiologi har reddet millioner av liv ved å hjelpe enkeltpersoner forstå svært enkle, men viktige elementer av sykdomskontroll.

Som en verdensomspennende epidemi, HIV-infeksjoner tendens til å være høyere på steder der utdanning på spredningen av viruset mangler eller ikke fullt omfavnet. Gjennom HIV epidemiologi, har forskerne funnet at dette er en vanlig foreteelse i tett befolkede områder. Forskning viser at mangel på godt trente kvalitet helsepersonell i forhold til de samfunnene som serveres, samt begrenset tilgang til disse leverandørene på grunn av økonomiske begrensninger, er i det minste delvis skylden for økte infeksjonsrater. HIV epidemiologi, derimot, er i stand til å finne disse områdene av svakhet og hjelpe nasjonale og internasjonale myndigheter utforske andre måter å utdanne folk for å bremse virusâ € ™ spredning.

HIV epidemiologi er også viktig i å få en forståelse av andre infeksjoner, som tuberkulose, som ofte følger HIV-infeksjon. Ved å studere hvordan infeksjoner som de overlapper hverandre, forskere er i en bedre posisjon til å spre informasjon om hvordan du kan unngå både infeksjoner og utløse en nedgang i dødsfall på grunn av kombinert infeksjon. Også effekten av legemidler som brukes til å behandle parallelle infeksjoner kan også være nærmere undersøkt.

Gjennom HIV epidemiologi, kan forskerne også oppdage høyrisikogrupper i fare for å utvikle en HIV-infeksjon. Bevæpnet med denne informasjonen, er helseorganisasjoner bedre rustet til å jobbe med disse populasjonene ved å advare av visse sosiale og helsedeterminanter som bidrar til virusâ € ™ spredning. Et av de viktigste målene for HIV epidemiologi er å stanse den økende utbredelsen av nye infeksjoner, spesielt hos barn født innenfor høyrisiko.

HIV epidemiologi er svært viktig for utviklingen av helsetjenester, inkludert psykisk helsevern, i områder der konsentrasjonen av infeksjon er høy. Ofte er dette lavinntektsområder hvor innbyggerne har liten eller ingen tilgang til kvalitet helsetjenester. Ved å identifisere slike konsentrasjoner tidlig, myndigheter dedikert til å minimere barrierer knyttet til tilgang kan hjelpe geografisk finne ut hvilke helsetjenester tjenester er nødvendig der. Kulturelle anliggender, samt økonomiske bekymringer kan også studeres i prosessen for å tjene individer i disse områdene bedre.