Hva Er holde skadesløs punkt?

December 25  by Eliza

En hold harmløs klausul er en klausul i en kontrakt som indikerer at en part godtar ikke å holde den andre ansvarlig for skader, gjeld, og tap som kan oppstå. I en ensidig versjon, er enig bare ett parti til dette, mens i en gjensidig klausul, begge partene i kontrakten sin tilslutning til klausulen. Det er viktig for enkeltpersoner å gjennomgå alle kontrakter nøye for å bekrefte at de ikke inneholder noen overraskelser, og hvis en kontrakt inneholder en holde klausulen, bør folk være sikker på at de forstår når og hvordan den klausulen kan gjelde.

I et enkelt eksempel, kan et hus er enige om ikke å holde en entreprenør ansvarlig hvis hun eller han ikke er i stand til å fullføre arbeidet på grunn av omstendigheter utenfor hans eller hennes kontroll. Disse kan inneholde været som bremser arbeid, leverandørfeil som holder opp prosessen ved å gjøre det umulig å skaffe materialer, og så videre. I dette tilfellet, kan entreprenøren ikke holdes ansvarlig for problemer som oppleves av hus som følge av bremset konstruksjon; for eksempel, kan hus ikke saksøke for å tvinge entreprenøren til å betale for et hotellrom hvis hus er forpliktet til å bo på et hotell som følge av redusert eller stoppet arbeidet.

Språket som omgir den klausulen er vanligvis bestemt til situasjonen, og beskriver omstendighetene at det dekker. Hvis språket vises uklart eller tvetydig, bør dette tas opp før kontrakten er signert. I eksempelet ovenfor, for eksempel, ønsker et hus for å sørge for at han eller hun ikke har juridiske alternativer hvis en entreprenør bare går utenfor jobben, eller begynner å dukke opp for å jobbe sent gjentatte ganger, noe arbeid for å bremse eller stoppe. Som et resultat, vil det være behov for å bekrefte at laste ufarlig klausulen gjelder ikke forhold som entreprenøren kan kontrollere.

Godta en klausul betyr ikke at noen har ingen juridiske alternativer hvis det er et problem med kontrakten. Det gjelder bare de spesifikke situasjoner som er stavet ut. Hvis en part oppfører seg uaktsomt, bryter kontrakten, eller engasjerer seg i andre aktiviteter som ikke er lovlig, kan den andre parten ta affære. Hensikten med en holde klausulen er å frikjenne folk av ansvar i tilfelle av et klart definert problem som kunne ventelig oppstå under gjennomføringen av kontrakten eller kunne presentere et hinder for sin oppfyllelse.

  • I en holde klausulen, er enig ene parten ikke å holde en annen ansvarlig for skader eller skader som er involvert i en gitt situasjon.
  • Det er viktig for enkeltpersoner å gjennomgå alle kontrakter nøye for å bekrefte at de ikke inneholder noen overraskelser.