Hva er Hornbook Law?

June 8  by Eliza

En hornbook loven er et grunnleggende rettsprinsipp som er så godt etablert og allment akseptert av domstolene og publikum at det ikke krever ytterligere forklaring eller avklaring. Juridiske prinsipper anses å være hornbook lov har blitt testet gjennom rettspraksis så mange ganger i det siste at de er nå akseptert uten ytterligere forklaring. Mange hornbook prinsipper er utledet fra sedvanerett og er støttet av hundrevis av år med saken historie. Som sådan, de er helt entydig og udiskutabel i dag.

Disse grunnleggende prinsippene er også noen ganger referert til som svart brev lov eller banal lov. Jusstudenter lære hornbook lov tidlig i sin akademiske karriere. Kunnskap om disse prinsipper er nødvendig for analysen av juridiske tilfeller, som utgjør en hoveddelen av deres studie belastning.

Begrepet "hornbook" ble opprinnelig brukt bare i referanse til en tekst som fungerte som et verktøy for studien. Uttrykket har blitt brukt til ulike typer studie hjelpemidler i varierende felt før de tok sin nåværende form som lærebøker. Navnet kom i bruk som det refereres til en side dekket med horn som var tynn og gjennomsiktig. Siden ble løst inn i en ramme med et håndtak på siden, slik at leseren kan holde det opp å lese uten å måtte ta på horn.

I loven, er en hornbook en lærebok som gir en primer på grunnleggende rettsprinsipper, eller hornbook lov. Disse bøkene forklare disse grunnleggende rettsprinsipper i en lett-å-lese fortellingen. De komprimere et bestemt område i loven i et enkelt volum, noe som gir en historie om hvordan loven utviklet seg og en forklaring på hvordan den brukes i dag av domstolene.

Hornbooks er noe mindre detaljert enn avhandlinger og inkluderer færre referanser til andre kilder, noe som gjør for jevnere lesing. De gjør imidlertid gi henvisninger til relevante saker, slik at jusstudentene kan se hvordan hornbook lovene ble brukt i det virkelige liv. De er også flinke til å forklare de finere steder av loven fordi samtidig som det gir mindre detaljer enn avhandlinger, de har et høyt detaljnivå.

Mens hornbooks er en fin måte å lære lov lagt etter emne, blir de brukt mer som en studie hjelpemiddel enn som primær kurs lesing. Jusstudenter ofte bruke dem i forbindelse med de nødvendige rettspraksis opplesninger, fordi hornbooks kan hjelpe dem å forstå de grunnleggende rettsprinsipper på hvilke saker ble bygget.

  • Loven bøker.