Hva Er HTML5 Canvas Element?

June 20  by Eliza

Lerretet element er en av de mest interessante nye utbygginger i HTML5. Mens <canvas> tag er en HTML-kode, egentlig er det ikke interessant uten Javascript programmering. Lerretet element gir en grafikk sammenheng, som er et område på siden som kan trekkes på med Javascript-kommandoer.

Lerretet leverer en rik verktøykasse av tegning operasjoner som kan meget vel revolusjonere nettet. Innovasjoner i lerretet tag - sammen med fremskritt i hastigheten på Javascript-motorer - kan meget vel føre til ny bruk av nettet. En rekke utviklere har utviklet spill med lerretet tag og Javascript som ville ha krevd Flash eller Java bare noen få år siden. Også, fleksibilitet av lerretet kan føre til helt nye visuelle verktøy og widgets ikke er basert på HTML, som kan ha dyptgripende konsekvenser på brukervennlighet og brukergrensesnitt.

Lerretet tag støttes av nesten alle dagens nettlesere. De nyeste versjonene av Chrome, Safari, Opera, Firefox og Internet Explorer (IE) 9. (IE8 og tidligere støtter ikke lerret, men ExplorerCanvas prosjektet gir en enkel måte å legge til lerret funksjonalitet for å utjevne de eldre versjoner av IE. )

Selv om mange av funksjonene i lerretet element (skygger, transformasjoner, og bilder) er tilgjengelig gjennom andre deler av HTML5-universet, er gjennomføringen av de ulike lerretelementer identisk på alle nettlesere som støtter plattformen.