Hva er Hydrauliske Control Systems?

July 16  by Eliza

Hydrauliske kontrollsystemer inkludere eventuelle kontroller som bruker væskebasert drift heller enn elektronikk eller pneumatisk kraft. Når styringsenheter innenfor disse systemene er flyttet, de interne væske beveger seg gjennom hele maskinens indre arbeid. Når den beveger seg, til denne ikke-komprimerbart fluid overfører kraft gjennom hele systemet gire eller påvirkning bevegelse. Hydrauliske kontrollsystemer stole på Pascals lov, som sier at væsketrykk vil forbli likt fordelt innenfor et lukket system. Mange moderne maskiner stole på enten hydrauliske kontroller eller en hybrid elektrisk-hydraulisk system.

Mange typer av utstyr er avhengig av noen form for hydraulisk styresystem, inkludert fly- og romfarts fartøy. Marine fartøyer og heiser bruker også disse typer kontroller, som gjør hydrauliske kraner. Biler og lastebiler vanligvis inneholde hydrauliske bremsesystemer, og en rekke industri- og produksjonsmaskiner også stole på disse kontrollene for sikker og effektiv drift.

Hydrauliske kontrollsystemer kan påvirke bevegelse eller drift av en maskin på flere måter. Den mest grunnleggende innebærer manuell kontroll, der et menneske eller robot brukere knipser en bryter, trekker en spak eller slår et ratt. Denne bevegelse driver hydraulisk fluid gjennom hele systemet for å oppnå den ønskede virkning.

Andre systemer er avhengige av automatiske kontroller i stedet for manuell inntasting. For eksempel kan en sensor på en kran oppdage tung last og automatisk sende ekstra væske mot kranens løftesystem. Denne væsken i sin tur skaper overflødig løftekraft for å trygt flytte den tunge lasten. Tilsvarende systemer er avhengige av trykksensorer, elektroniske øyne, og en rekke andre innganger.

En av de viktigste fordelene med å bruke hydrauliske kontrollsystemer er evnen til å håndtere svært store belastninger eller romme enorme krefter. Sammenlignet med elektriske eller pneumatiske kontrollsystemer, hydrauliske kontrollene er bedre i stand til å håndtere plutselige endringer i belastning og samtidig opprettholde et jevnt nivå av kraftdistribusjon. Hydrauliske systemer også gi rom for svært presis og nøyaktig håndtering i mer spesialiserte programmer. Sammenlignet med luftbaserte pneumatiske systemer, hydrauliske kontroller gjør det mye lettere å få øye på en potensiell lekkasje på grunn av synligheten av væske.

Kjøpere bør også være klar over den potensielle ulemper til dette systemet før du investerer i spaker. Det hydrauliske fluidet som anvendes i disse systemer kan være meget etsende, og kan føre til forlenget reparasjon og vedlikehold over tid. Hydrauliske styresystemer benyttes også et stort antall pakninger, som kan svikte eller lekke. Til slutt, fordi denne væsken består i hovedsak av petroleumsprodukter, utgjør det en risiko for miljøet under bruk og avhending.

  • Blaise Pascal, en matematiker og lege, etablert Pascals lov.
  • Mange kraner og andre typer tungt utstyr stole på væskebaserte kontroller.
  • Hydrauliske kontroller er basert på Pascals lov.