Hva er Hydrogen Energy?

October 2  by Eliza

Hydrogen energi er en kilde til energi nylig tappet for å bli en av de tilgjengelige former for alternativ energi, som vind, vann og solenergi. Ingeniører og forskere mener at hydrogen er en levedyktig energikilde fordi det er den mest grunnstoffet i universet, og er også den enkleste av alle elementene, har bare ett proton og elektron. Hydrogen energi er mest gunstig for miljøet, da det ikke gir noen giftige gasser når brent.

Hydrogen kan være den mest grunnstoffet i universet, men på jorden, er det neppe til stede på egen hånd; heller, eksisterer det med andre elementer for å danne forbindelser og gasser, for eksempel med oksygen til å danne vann. Andre organiske produkter som inneholder hydrogen inkluderer fossiler, metanol, og andre naturlige gasser. Selv alger og noen bakterier inneholde hydrogen fordi de absorberer sollys, noe som i sin tur inneholder hydrogen fordi Solen er i utgangspunktet en hydrogenholdig stjerne. For å skape hydrogen energi, må hydrogenet høstes fra disse forbindelser som gjennomgår visse prosesser.

En av de mest utbredte metoden for fremstilling av rent hydrogen er elektrolyse, som skiller de hydrogenatomer fra oksygen seg ut av vannet. Elektrolyse er svært effektiv og er også miljøvennlig fordi prosessen ikke produserer noen forurensende utslipp. Det er imidlertid ikke så effektivt som det er svært dyrt å drive. En annen fremgangsmåte for høsting hydrogen er dampreformering, som deler karbonatomene fra hydrogen de fra metan. Dampreformering er ikke så dyrt som elektrolyse, men er mer skadelige for miljøet på grunn av karbon, frikoples i luften, forårsaker en drivhuseffekt.

Under prosessen reagerer hydrogen med oksygen eller karbon og produserer hydrogen energi. På denne måten er hydrogen i seg selv ikke kilden til energi, men kun fungerer som en bærer for energi. Den ekstraherte hydrogen blir deretter lagret i tanker i flytende form, noe som gjør det enklere å lagre og bevare. Når det skal brukes, er hydrogen hellet i brenselsceller eller batterier, og i gasstanker. Hydrogen energi er selv kreditert av National Aeronautics and Space Administration (NASA) for vellykket løfting av romfergene.

Bortsett fra å fyre opp romferger, har hydrogen energi blitt påvist et effektivt drivstoff for biler, busser og tog. US Energy Information Administration (EIA) har rapportert at det er over 300 busser og biler som bruker hydrogen som drivstoff, og det er ca 70 hydrogenfyllestasjoner på tvers av landene. Hydrogen energi er også brukt som en generator og kraftsystemet i landlige sykehus ikke nås av de elektriske selskaper.

  • Fordi det er universet mest rikelig element, er hydrogen allment sett på som en mulig alternativ energikilde.
  • I motsetning til fossilt brensel, betyr hydrogen energi produserer ikke noen giftige utslipp ved forbrenning.