Hva er Induksjon?

March 18  by Eliza

Induksjon er en metode for å tegne en sannsynlig konklusjon fra en voksende konfigurasjon av data. I sin reneste form, denne typen resonnement skjer ved å analysere objektive observasjoner og oppdage vanlige mønstre. Når mønstre gjenta for en lengre periode, kan en analytiker logisk spår at disse mønstrene vil fortsette å gjenta. Denne slutning, vanligvis kjent som generalisering, kan produsere vitenskapelige fradrag så sannsynlig at de er allment akseptert som fakta. Enhver teori som involverer generalisering, men kan bli motbevist ved ett tilfelle av inkonsekvens.

En form for Induksjon er anvendelsen av visse omstendigheter til en sannsynlig årsak. En enkel forekomst av årsak og virkning slutning ville være den gjentatte funn av døde husdyr i et område hvor coyote spor er også til stede. Selv om det er teoretisk mulig at dyrene døde av naturlige årsaker, er det mye mer sannsynlig at deres død var et resultat av en coyoteâ € ™ s handlinger.

I medisin, kan denne type Induksjon være en svært kraftig diagnostisk verktøy. Som en bestemt sykdom presenterer ofte med en spesiell liste over symptomer, er det rimelig å anta at en pasient som viser de indikatorene også har som sykdom. De fleste leger erkjenner at disse typer konklusjoner kan være feil i noen tilfeller. I akuttmedisin, men mange flere liv kan reddes ved å behandle den sannsynlige tilstand enn det som er tapt ved feildiagnostisering.

Ofte kan fremtidige atferd rimelighet spådd av Induksjon. Logikk sier at et objekt som alltid har opptrådt på en bestemt måte vil fortsette å oppføre seg slik. For å forenkle Isaac Newtonâ € ™ s arbeid, sperring interferens, et eple som løsner fra et tre vil alltid falle til bakken.

Mens Induksjon av denne typen er naturlig, er det iboende feil. For eksempel, hver dag i menneskehetens historie, har solen steget, og det kan trygt anta at det vil stige i morgen også. Vitenskapelige bevis viser imidlertid at livet til en stjerne er lang, men ikke ubegrenset. Som sådan, vil det trolig komme en dag når solen ikke stiger. I hovedsak er den stigende solen ikke bare bare en teori, men en som er ansvarlig for å bli motbevist.

På mange måter feilbarlighet av Induksjon faktisk øker sin styrke som en vitenskapelig metode. Feiende uttalelser ofte oppmuntre grundig testing. Det er sannsynlig, da, at enhver teori basert på Induksjon vil bli utfordret gjentatte ganger. De som overlever kan forventes å være så nøyaktig at de kan bli anerkjent som sannhet.

  • Et eksempel på Induksjon er å koble Coyote spor i et område til døden av husdyr.