Hva er informert samtykke?

September 25  by Eliza

Informert samtykke er et begrep i det medisinske miljøet som støtter ideen om at pasienter skal være fullt informert på alle stadier av medisinsk behandling og medisinske forsøk. Det er to aspekter til informert samtykke: en samtale med en omsorgsperson eller forsker, og en form som må signeres for å indikere at samtalen har funnet sted. Informert samtykke er en svært viktig del av moderne medisinsk praksis og forskning, og det er utformet for å beskytte både pasienter og leger.

Begrepet behovet for informert samtykke oppsto fra Nürnbergprosessen holdt etter andre verdenskrig, da retten ble utsatt for detaljerte beskrivelser av eksperimenter utført av nazistene i konsentrasjonsleirene. Dette vitnesbyrdet ble brukt som bevis for å dømme og straffe forskere som hadde utført slike eksperimenter, og det også reist etiske problemstillinger for leger. Som et resultat, begynte mange nasjoner adoptere noen versjon av et informert samtykke lov.

Ideen bak informert samtykke er at det er svært viktig for pasienter og forsøkspersoner til å være aktivt involvert i sin omsorg, delta i beslutningsprosessen med en full bevissthet om eventuelle konsekvenser av en behandling. Informerte samtykke lover plassere en tung vekt på verdien av individuelle menneskerettigheter og selvstyre ved å insistere på at informert samtykke innhentes for medisinske prosedyrer. I tilfelle at noen er fysisk eller mentalt ute av stand til samtykke, kan en representant tillates å autorisere visse prosedyrer.

I et informert samtykke diskusjon, vil en lege diskutere pasientens tilstand og mulig behandlingstilbud, sammen med muligheten legen anbefaler. Pasienten blir informert om de mulige utfall, resultater og komplikasjoner av noen behandling, inkludert en beslutning om ikke å behandle tilstanden, og pasienten er invitert til å stille spørsmål for avklaring. Som en generell regel, er leger oppfordres til å bruke vanlig, klart språk slik at pasientene forstår samtalen.

Når pasienten har blitt informert og bedt om å ta en beslutning, vil pasienten bli bedt om å signere en informert samtykkeskjema for store prosedyrer. I andre tilfeller kan en lege oppmerksom på pasientens samtykke i pasientens journal, som fungerer som et juridisk dokument. Hvis pasienten har senere en tvist med legen, vil bevisene om informert samtykke bringes frem som bevis.

Det er noen tilfeller der informerte samtykke er antatt, på grunn av omstendighetene rundt situasjonen. For eksempel, hvis noen går å donere blod, etter at han eller hun har fylt ut de nødvendige skjemaene, sykepleier eller tekniker tar donasjon vil ikke alltid spørre om det er ok å stikke nålen inn i donor, fordi forutsetningen er at samtykke ble gitt ved bare å dukke opp for å donere. Også, hvis noen kommer inn på et sykehus i svært dårlig tilstand uten identifikasjon eller en proxy, vil medisinsk personell behandle pasienten som de ønsker, med mål om å stabilisere pasienten, slik at han eller hun vil leve.

  • Informert samtykke former krever en signatur merke seg at deltakeren forstår risikoen.
  • En pasient skal vite at eksperimentell behandling foregår på eget ansvar.