Hva er injurieerstatning?

January 5  by Eliza

Injurieerstatning er monetær kompensasjon en person eller virksomhet kan ha for å betale etter å sverte en annen person? € ™ s karakter gjennom det skrevne ord eller sendinger. Et offer for ærekrenkelse kan saksøke for injurieerstatning i et slikt tilfelle og vinne penger som kompensasjon for den skade han led. For eksempel kan han bli tildelt erstatning for økonomisk skade hvis han lider inntektstap eller har en vanskeligere tid å øve i sitt yrke på grunn av injurier. Han kan også bli tildelt straffe skader som en straff for den som har skadet ham. Generelt, har offeret å bevise ærekrenkelse og den skade han led, og en advokat hjelp kan være avgjørende for å vinne denne typen saker.

Når det gjelder juridiske spørsmål, skade doesnâ € ™ t alltid å være fysisk i naturen. I mange tilfeller skade kan være økonomisk også. For eksempel kan ærekrenkelse føre til tap av inntekter eller ekstra utgifter i noen tilfeller. Hvis en ærekrenkelse offeret lider økonomisk skade, kan en domstol tildele skader som dekker hele eller deler av den økonomiske skade en person har lidd. Mengden av penger som kan bli tildelt i et slikt tilfelle kan avhenge ikke bare på lovene i jurisdiksjonen, men også detaljene i saken og beviset offeret har at han har lidt skade.

Noen ganger kan en domstol vil også tildele straff injurieerstatning i tillegg til de som tildeles for økonomisk skade. En domstol tildelinger straffe skader ikke bare å kompensere offeret, men også for å straffe den personen anklaget for injurier for de ordene han snakket eller skrev. I tillegg kan tildeling av straffende erstatning har en ekstra fordel i courtâ € ™ s øyne. De kan tjene som et eksempel på straffer en person eller virksomhet kan møte for denne type atferd. Når folk er klar over alvoret av den straffbare handlingen og de skader som kan bli tildelt i slike tilfeller kan de være mindre sannsynlighet for å begå ærekrenkelse.

Anklage en annen part av ærekrenkelse doesnâ € ™ t bety at injurieerstatning vil alltid bli tildelt. Saksøker i et slikt tilfelle har vanligvis å fremlegge bevis ikke bare av de injurierende uttalelser, men også at han led noen form for skade på grunn av dem. For eksempel kan en person mister en jobb eller klient på grunn av injurier. Likeledes kan en ærekrenkelse offeret selv har problemer med å forfølge en yrkeskarriere på grunn av uttalelser som har skadet hans omdømme.

Ofte kan injurielovgivning og søksmål være forvirrende og komplisert. For å ha best mulig sjanse til å vinne injurieerstatning, kan en person gjøre det bra å oppsøke en advokat hjelp. En advokat kan vurdere fakta i en sak og vurdere om saksøkeren har en god sjanse til å vinne. Hvis advokaten mener saken er verdt pursing, kan han representerer offeret og hjelpe ham å vinne sin sak.