Hva er Integrated Circuit Engineering?

July 4  by Eliza

Integrert krets engineering er utformingen av halvledere chips som brukes i elektronisk utstyr. Disse prosessorene har et stort antall transistorer innebygd med komplekse fin ledninger for å koble dem. Deres kompleksitet øker generelt over tid, noe som muliggjør utvikling av mer avansert elektronisk utstyr til en lavere kostnad. Ingeniører som arbeider på slike systemer kan være involvert i en rekke ulike trinnene i prosessen og kan jobbe i akademia, offentlige etater, eller private selskaper med interesse i chips.

En del av integrert kretsteknikk involverer fysikalske og kjemiske prosesser. Ingeniører som fokuserer på dette området av feltet se på hvordan man fysisk konstruere chips og måter å forbedre eksisterende produksjonsmetoder. De anser nye materialer, miljøkontroller for å begrense forurensning, og måter å sette sammen komponenter for effektivitet. Noen ser spesifikt på økologiske bekymringer og måter å utvikle chips og relaterte produkter med lavere miljøkostnad.

Et annet aspekt av feltet omfatter selve utformingen av chips. Transistorer og festet ledninger må legges ut i logisk krets, som krever en forståelse av elektronikk og brikkedesign. Integrert kretsteknikk kan kreve kjennskap til hvilke systemer utstyret er egnet til å brukes i, slik at brikkene er lagt ut på riktig måte. Designere kan også tenke på nye måter å legge transistorer til chips i et forsøk på å forbedre sine prestasjoner og møte etterspørselen etter chips i stand til mer komplekse oppgaver.

Datamaskiner, mobiltelefoner, og en rekke andre elektroniske systemer har integrerte kretser i sin kjerne. Disse kretsene er stadig liten og kraftig, krever integrert krets engineering for å vurdere nanoskala design behov. Rekken av transistorer og ledninger kan være for små til å se med det blotte øye eller lav forstørrelse, noe som krever arbeid med mikroskoper og andre avanserte verktøy for å legge ut og test chips. Utviklingen på feltet også tvinge integrert krets ingeniører til å holde tritt med pågående forskning og faglige utviklingsmuligheter for å betjene sine arbeidsgivere mest effektivt.

Utdanningsprogrammene i integrert krets ingeniør er tilgjengelig gjennom høyskoler og universiteter, særlig de med elektro og dataingeniørutdanninger. Noen innlemme en blanding av akademikere og folk som jobber i bransjen for å gi studentene informasjon om den nåværende tilstanden i feltet og anslått fremtidig utvikling. Dette kan hjelpe folk å utvikle godt avrundet ferdigheter de kan bruke på arbeidsplassen etter endt utdanning som de begynner å designe chips eller deltar i utviklingen av nye prosesser for produksjon.

  • Forbedret integrert kretsteknikk tillater mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr for å utføre et stort antall operasjoner til tross for sin lille størrelse.
  • Integrert krets engineering er utformingen av halvledere chips som brukes i datamaskiner og annen elektronikk.
  • Integrert krets ingeniører utvikle og designe chips å forbedre elektronisk ytelse og funksjonalitet.
  • Et SIM-kort, som inneholder en integrert krets.