Hva er interbankmarkedet?

February 28  by Eliza

Interbankmarkedet er forumet der banker handle valuta. Det er en valutamarkedet, noe som betyr at det handler bare i valutaene til ulike land, i motsetning til aksjer, boliglån, eller andre eiendeler. Dette markedet er viktig fordi valutaene til de fleste land har flytende valutakurser. Deres verdier svinger basert på verdien av andre land. Handel på interbankmarkedet bidrar til å sette disse verdiene.

Kjøpere og selgere på interbankmarkedet er generelt banker eller andre finansinstitusjoner. Gjennom sine handelspartnere, disse bankene setter verdien for internasjonal valuta på samme måte som aksjehandel setter verdien av selskaper og varer i USA. Banker som deltar i interbankmarkedet er kjent som market-making banker.

Ved handel på interbankmarkedet, kan bankene velge å handle direkte med hverandre eller gå gjennom en mellommann. Disse mellommenn er kalt elektroniske megling plattformer. De to største elektroniske megling plattformer er Electronic Megling Services (EBS) og Reuters Group Limited. Før EBS ble opprettet, Reuters Group Ltd. hadde et tilnærmet monopol på den elektroniske megling markedet. EBS ble skapt av et partnerskap av store market-making banker i valutamarkedet.

Tre driftsformer arbeide sammen for å skape interbankmarkedet. Dette er terminmarkedet, spotmarkedet, og Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, eller SWIFT. Spotmarkedet handler for kontanter på stedet. I de fleste tilfeller valutaene handle hender innen to virkedager, hvor lang tid det pleide å ta bankene å flytte penger fra en bank til en annen før elektroniske banktjenester ble vanlig. I motsetning i terminmarkedet tradere skape en kontrakt for fremtidig levering av en gitt mengde valuta.

I motsetning til de to andre, er SWIFT ikke et marked. Det gir en standardisert måte for banker over hele verden til å kommunisere med hverandre. Fra høsten 2010, kan SWIFT passere meldinger mellom mer enn 9000 finansinstitusjoner over hele verden. SWIFT er eid av medlemsbankene og har hovedkontor ut av Brussel, Belgia.

SWIFT tilbyr bankene flere fordeler å kommunisere på egenhånd. Først sender SWIFT betalings meldinger i en svært sikker format for beskyttelse av finansiell informasjon. Sekund, alle SWIFT-meldinger følger et standard format. Dette betyr at bankene over hele verden er i stand til å lese meldinger sendt av andre. SWIFT er nå bransjens standard for meldingsformatering og innhold, selv når meldingen ikke sendes over SWIFT-systemet.

  • Interbankmarkedet er forumet der banker handle valuta.
  • Banker som deltar i interbankmarkedet er kjent som market-making banker.