Hva er internasjonalt salg og markedsføring?

April 26  by Eliza

Internasjonalt salg og markedsføring refererer vanligvis til en spesialisert form for salg og markedsføring designet for å appellere til internasjonale markeder og forretningsmuligheter i andre land. Det nøyaktige innholdet i denne markedsføring og salgsstrategi avhenger ofte en god del på de spesielle land eller regioner blir målrettet av en kampanje. Internasjonalt salg og markedsføring vanligvis dekker hele prosessen med å utføre markedsundersøkelser i en region, utvikle en kampanje som effektivt rettet mot personer, og sporing av salgstall til å endre eller videreutvikle en reklamekampanje når den er begynt.

En av de viktigste fasetter av internasjonalt salg og markedsføring er en forståelse av ulike kulturer, språk og følelser som kan gjøre et element mer attraktivt i ulike områder. Det har vært mange eksempler på en misforståelse eller en mangel på forståelse av språk og kultur som har negativt påvirket den måten som et produkt eller tjeneste er mottatt av internasjonale markeder. Produkter, inkludert mat og biler er ofte gitt navn som selger godt i ett land, siden navnet virker meningsløst eller gir en vag følelse av formål. Disse navnene kan svikte når det gjelder internasjonalt salg og markedsføring, men når de ligner ord på andre språk som kan formidle en negativ konnotasjon nøye.

Det er også viktig å forstå hvordan å appellere til ulike kulturer og land når de vurderer internasjonalt salg og markedsføring. Dette er spesielt viktig når det kommer til tradisjonelle bilder eller samfunnsmessige roller som kan bli portrettert forskjellig i ulike land. Bilder eller konsepter som kan anses uskyldig i noen land kan være potensielt støtende i andre land, som deretter negativt påvirke salget av et produkt eller tjeneste. Dette er grunnen til at en rekke tilnærminger bør tas til internasjonalt salg og markedsføring, for å opprettholde et flerkulturelt perspektiv.

Internasjonalt salg og markedsføring sporer også effektiviteten av salgskampanjer i ulike land til å skikkelig endre eller vokse en kampanje etter lansering. Hvis en salgs tilnærmingen fungerer godt i ett land, så kan det fungere godt i et land som deler samme verdier eller språk. Ved å spore effektiviteten av ulike kampanjer, og bruker slik informasjon til å forbedre kampanjer i fremtiden, et selskap kan bedre forberede og utvikle en reklamekampanje. Internasjonalt salg og markedsføring også ofte innebærer en forståelse av import- og eksportlovgivning mellom land, og hvordan produkter eller tjenester kan være mest effektivt og billig flyttes mellom land og kontinenter.

  • Internasjonalt salg og markedsføring er designet for å appellere til internasjonale markeder og forretningsmuligheter i andre land.